Powstawanie nowego serca eterycznego

Ten esej dotyczący serca eterycznego dotyka najgłębszych tajemnic człowieka, poszczególnych procesów w życiu jak i również zmian ewolucyjnych, które mają wpływ na całą ludzkość. Znajomość tych zmian jest dla nas istotne, jeśli chcemy rozszerzyć przyszłą zdolność do poznania karmy.

Na początek podam krótkie podsumowanie rozwoju serca eterycznego. Rudolf Steiner opisał ten proces bardzo szczegółowo, gdy omawiał formowanie serca eterycznego u dzieci.

Przed narodzinami siły eteryczne skupiają się, aby stworzyć indywidualne ciało eteryczne. Te siły eteryczne pobierają substancje z całego kosmosu. „Ważne jest, aby wiedzieć, że kiedy schodzimy na ziemię, wciągamy w siebie pewnego rodzaju obraz kosmosu.” Tą pierwszą konfigurację serca eterycznego Rudolf Steiner uważa za tymczasową lub odziedziczoną. Pozostaje ona z dzieckiem do czasu zmiany uzębienia. Cudowna konfiguracja kosmiczna zanika coraz bardziej i odpada w wieku 7 lat. Dzieje się to w momencie narodzin jego ciała eterycznego.

Promienie eterycznych konfiguracji zaczynają się tworzyć na nowo i dążą z peryferii do centrum. Gromadzą się one wokół serca fizycznego i wraz z rozwojem tworzy się drugie serce eteryczne. Jest to zindywidualizowane serce eteryczne młodego człowieka, który dojrzewa w wieku 7-14 lat. Nowe serce zastępuje wszystko, co umiera z serca odziedziczonego. Nowe serce jest zagęszczone z całej kuli ziemskiej.

W innym wykładzie Steinera czytamy, że w okresie dojrzewania ciało astralne zostaje odnowione w nowej konfiguracji. W tej samej części ciała, w której uformowało się drugie serce eteryczne, siły ciała astralnego formują dodatkowy organ centralny. Te dwa organy przędą w sobie nawzajem niczym jeden organ centralny i zapisane są w nim wszystkie czyny, wszystkie moralne motywacje, intencje i pomysły.

Jako uczniowie na ścieżce inicjacji, musimy stopniowo być w stanie odczytywać i interpretować nasze przeszłe czyny karmiczne, musimy rozwijać się w kierunku zrozumienia tego wszystkiego, co zapisane jest w sercu eterycznym. 27 Lutego 1925 r. Rudolf Steiner podał związaną z tym medytację:

„Serce interpretuje Karmę
Gdy serce uczy się czytać
Słowo,
Które tworzy w
Życiu Człowieka;
Gdy serce uczy się
Przemawiać Słowem
Które tworzy
Istotę Ludzką”

We wspomnianym wyżej odnowionym sercu astralnym znajduje się obraz wszystkiego, czego człowiek doświadczył w świecie duchowym pomiędzy śmiercią a narodzinami. W tym czasie do ciała astralnego zostają wpisane wielkie tajemnice kosmiczne, które podczas młodości łączą się po trochu z narządami fizycznymi i eterycznymi. Z Ego, które z sympatią łączy się z ciałem astralnym, tajemnice te, jako pozytywne i mniej pozytywne intencje i motywacje, zostają wyryte w sercu eterycznym. Z tego powodu odbywa się połączenie ego z sercem eterycznym i z sercem astralnym. Oznacza to pełne wyregulowanie się indywidualnej karmy z uniwersalnymi prawami kosmicznymi.

Możemy powiedzieć, że człowiek rodzi się z najgłębszej mądrości kosmicznej. Logos w ludzkim sercu staje się organem przeznaczenia, pracującym w harmonii z ciałem eterycznym, astralnym, jak również z ego człowieka.

Poprzez poszukiwanie ducha i aktywną pracę, indywidualna istota ludzka staje się współtwórcą własnego losu w coraz większym stopniu. Człowiek nie jest już bierny, a Logos już nie tworzy sam ludzkiego ciała fizycznego. Faktem jest, że jakość tego (stawania się współtwórcą) zależy od celowego dążenia i najsilniejszego rozwijania sił woli w każdym człowieku.

Możemy stanąć w zachwycie, gdy w pełni zdamy sobie sprawę z możliwości, które złożone są w nasze ręce. W pełnej wolności możemy pracować nad strukturalną konfiguracją naszego własnego serca eterycznego; nowego serca, które rozpoczęło proces oddzielania się od serca fizycznego w roku 1721 (poniższy obraz). Ważnym faktem jest to, że doskonałość tego nowego stworzenia ściśle zależy od samodzielnie ustanowionego celu, jak również od najsilniej aktywowanych rozwijających się sił woli.

eh_diagram02s

Powyższy obraz przedstawia fizyczne serce pływające w otaczającym je, oddzielonym sercu eterycznym. W Filozofii Wolności Rudolf Steiner mówi o pojawieniu się ego świadomości poprzez ciało fizyczne i o możliwości ewoluowania świadomości ego, ponieważ Ego bierze udział w uduchowionym myśleniu. Dalej mówi, że fizyczna organizacja nie bierze udziału w istocie myśli i zamiast tego, rzeczywiście wycofuje się i tworzy przestrzeń do myślenia. Ludzka myśl jest wolna! Wola jest jednak, jak na razie, dostępna tylko za pośrednictwem ciała fizycznego. Wola może zostać uwolniona wtedy, gdy aktywność myślenia zostanie tak wzmocniona, że ego zostanie powoli uwolnione z głębin woli. Mówimy o sercu eterycznym jako o organie dla przyszłych wcieleń, organie służącym do poznania karmicznego.

Według Rudolfa Steinera, proces ten powoli zakończy się w roku 2100.

Mimo, że to, co zostało opisane jest z jednej strony normalnym procesem ewolucyjnym, to jest też druga strona, warunek, który nie może być pominięty. Ważne jest to, że ludzkość tworzy duchowe wyrównanie, przeciwwagę dla przeszłości, gdy serce było danym i chronionym przez Boga organem. Ludzie muszą połączyć oddzielone serce eteryczne do świata duchowego poprzez przekształcone życie myślowe i uczuciowe. W naszym wieku ludzkość musi odnaleźć nową ścieżkę Michaela, na której szukając prawdy, znajdą właściwą drogę do tego kosmicznie stworzonego trzeciego serca eterycznego. Ta nowa duchowa i dynamiczna ścieżka daje człowiekowi możliwość uformowania swojego serca eterycznego jako organu zmysłu coraz bardziej w jak największej różnorodności. Jako trzecie serce stworzone przez Logos w Michaelowej wolności w połączeniu z człowiekiem, rośnie ono do wielkości całej organizacji krwionośnej. Jest to niewidzialny narząd zmysłu, wewnętrzne oko poznawcze serca, ujawniające karmiczny łańcuch zdarzeń poprzez wcielenia.

Rudolf Steiner wskazał jak uczeń może nauczyć się myśleć takim duchowym sercem i jak może dbać o tą wiedzę. Gdy Michaelowe myślenie zostało całkowicie aktywowane, duch wiedzy jest zebrany za pośrednictwem wyodrębnionego serca, a nie poprzez głowę. Michael otworzy ścieżkę myśli z głowy do serca i to serce będzie miało myśli, a nie głowa. Wszystko to naturalnie wynika z wielkiego objawienia stworzenia trzeciego serca.

Zamiarem Michaela jest to, że w przyszłości inteligencja będzie przepływać przez ludzkie serca, i że będzie to połączone z tymi samymi boskimi siłami, które pomogły stworzyć człowieka na początku czasu.

Podsumowując możemy powiedzieć, że poprzez oddzielenie serca eterycznego i jego dalsze rozszerzenie na cały obieg krwi, przeciwny biegun został wprawiony w ruch. Dla dusz podłączonych do Michaela, stało się możliwe zaangażowanie w celową naukę inicjacji i tym samym wejście w bliższy związek z hierarchiami i z eterycznym Chrystusem, który obecnie objawia się jako anioł (Chrystus Eteryczny). Jest to celem Michaela, aby szkolenie duchowe doprowadziło do poznania sercem i żeby eteryczne oko serca stało się organem poznania.

Każdy, kto dąży w świetle duchowej nauki i łączy się z twórczym Logosem Świata poprzez serdeczne myśli, prędzej czy później nauczy się odczytywać Karmę.

Dla duchowo aktywnych uczniów w strumieniu Michalowym, trzecie serce eteryczne staje się:

  1. okiem dla samo-poznania, realizacją prawdziwej jaźni jako wiecznej istoty człowieka,
  2. okiem dla zmysłu Ego (jaźni), które postrzega innych w swej prawdziwej istocie,
  3. okiem poznania istot nadzmysłowych oraz eterycznego Chrystusa,
  4. organem poznania swojego łańcucha karmicznego jak również łańcucha karmicznego innych ludzi.

Wszystko to wyrasta z owoców wytrenowanej woli.

Gdy Dr. Kaelin, lekarz i naukowiec zapytał Rudolfa Steinera dlaczego pojawił się tak szybki wzrost chorób serca, to odpowiedział, że to z powodu poluzowania się (a później oddzielenia się) serca eterycznego od fizycznego. Z odpowiedzi Rudolfa Steinera można wywnioskować, że na początku 21 wieku stoimy w punkcie centralnym w odniesieniu do procesu rozwoju serca eterycznego. Tak, osobiście możemy przyczyniać się do właściwego tworzenia się serca eterycznego; Michael daje nam wolny wybór, ale także oczekuje i obserwuje. Obecnie większość ludzi nie ćwiczy, co jest tragiczną stratą, która występuje z powodu braku wiedzy, co prowadzi do uszkodzenia serca fizycznego. Tym bardziej powinniśmy pracować nad rozwinięciem naszego narządu serca, które pozwoli nam wznieść się do imaginacji, do inspiracji i do form poznania, gdzie możemy doświadczać własnym okiem eterycznego serca.

W nowym eterycznym sercu żyją potężne promienie Ducha Słońca (GA 212). Pewnego dnia człowiek będzie w stanie wznieść się do niekończących się wyżyn duchowych. W Bazylei (Oct. 1, 1911 GA 130) Rudolf Steiner mówił o eteryzacji krwi, fakty te są dobrze znane uczniom Antropozofii. Choroby serca można głównie przypisać do braku aktywności duchowej. Cechy moralne wpływają na kurczenie i rozszerzanie się naczyń włosowatych, a nasze moralne życie duszy wpływa również na charakter naszej krwi.

Nasza krew, widziana z perspektywy duchowej, ulega stałemu procesowi eteryzacji, tworząc podstawę dla zdrowia i życia. Gdy rozwijana jest wystarczająca aktywność duchowa, to wpływa to pozytywnie na krew, ponieważ wykorzystywana substancja może być zeteryzowana. Ta substancja eteryczna ma swoje utajone źródło w zeteryzowanej krwi Logosu (!). Jest to serce-krew ukrzyżowanego i następnie wzniesionego Logosu. Jest On zjednoczony z eterem Słońca. Jeśli człowiek wewnętrznie łączy się z Chrystusem, to w jego zeteryzowanej substancji eterycznego serca i w jego eterycznym krwiobiegu rzeczywiście żyje krwiobieg ukrzyżowanego. Jeśli człowiek nie potrafi wewnętrznie połączyć się z Chrystusem, jeśli Go odrzuca, to eteryczna krew Chrystusa odbija się od eterycznego krwiobiegu takiego człowieka. Jest to głęboką prawdą tajemną oraz koniecznym warunkiem odsłaniającym proces rozwoju nowego eterycznego serca. (The Etherisation of the Blood, a lecture given in Basle, October 1st, 1911)

Inne ważne wskazówki znajdujemy w wykładzie z 2 Lipca 1921 (GA 205):

„Kiedy patrzymy na wewnętrzne serce, to okazuje się, że są tam siły zbierające się z układu metabolicznego i kończyn. Wiemy, że to, co jest podłączone do eterycznych sił serca zostało przeduchowione, wynika z tego, że to co robimy z naszym zewnętrznym życiem również zostaje przeduchowione i wplecione w serce. To, co jest przygotowywane w sercu jako siły, zmienia się w karmiczne predyspozycje i karmiczne skłonności.

 


Oryginalny artykuł: link

 

Reklamy

Autor: Antropozofiablog

Witam na blogu poświęconym Rudolfowi Steinerowi i jego dziełu - Antropozofii. Na miarę swoich możliwości tłumaczę wykłady Rudolfa Steinera i fragmenty z jego wykładów. Tutaj chcę oddać głos panu Steinerowi: "Dzisiaj będziemy zajmować się czymś, co pokaże nam jak istotnym jest, w oparciu o badania, które mogą być wykonane w wyższych światach, doświadczać tego, co przyszłość trzyma dla ludzkości. Misja ruchu nauki duchowej wiąże się z ważnymi wydarzeniami okresu przejściowego, w którym właśnie żyjemy. Stąd też możemy być pewni, że jeszcze wiele leży przed nami w przyszłości, i dlatego w nauce duchowej szukamy przewodnictwa w podejmowaniu odpowiednich działań w chwili obecnej."

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s