Karma i Reinkarnacja – 12 podejść

Zostało pomyślane przez kilkoro wielkich ludzi, że jeśli zebrać na dany temat 12 punktów widzenia, to można w ten sposób osiągnąć znaczące zrozumienie. Artykuł ten dąży właśnie w tym kierunku, aby przedstawić dynamikę reinkarnacji i karmy z dwunastu punktów widzenia.

Sedno prezentowanego tutaj materiału służy dwojako: pomaga wyjaśnić rzeczywistą naturę reinkarnacji i karmy oraz stara się odpowiedzieć na głosy naszej obecnej materialistycznej fazy rozwoju człowieka, które to próbują zaprzeczyć istnieniu karmy i reinkarnacji.

1. Arcydzieło

Jeśli miałbyś stworzyć system, który byłby arcydziełem, środkiem do zapewnienia ludziom możliwości realizacji swojego potencjału, do wzrostu i uczenia się, do konfrontacji ze wszystkimi swoimi słabościami i zaletami, cechami i talentami, wadami i ubytkami, i aby wszyscy uczestnicy mogli uzyskać dostęp do uświadomienia sobie swojego wpływu na innych – wtedy wymyśliłbyś system, który wydaje się istnieć już na Ziemi, czyli karma i reinkarnacja.

Ludzkiej wyobraźni jak dotąd nie udało się wymyślić czegoś, co zbliżyłoby się do tego poziomu. To, oraz konceptualna rzeczywistość karmy i reinkarnacji w naszej indywidualnej (jak i w kolektywnej) psychice, nie tylko sugeruje, że to arcydzieło zostało stworzone przez „istotę” wszechwiedzącą, ale także zakłada, że scenariusz ten został w pełni wdrożony w tkaninę naszej egzystencji.

2. Eksperyment

Poświęć chwilę, aby wyobrazić sobie wygaśnięcie (zatrzymanie) swojego „ja”. Możesz wyobrazić sobie ciało fizyczne, które się rozpuszcza (rozpada). Ale czy możesz zrobić to samo z „ja” ? W chwili gdy to robisz, twoje „ja” stojąc za plecami szuka wyimaginowanego końca siebie. Wydaje się to niemożliwe* – jeśli wychodzi się z założenia, że Ego żyje po śmierci.

*przypis: „ja” może zostać rozproszone dzięki własnemu wysiłkowi lub przez zdegradowanie i osłabienie wywołane przewlekłym nadużywaniem substancji, lub popprzez długą praktykę ścieżki duchowej, która pomaga rozpuścić ego (było to odpowiednie w epoce starożytnych Indii, ale teraz jest w sprzeczności z wiodącą krawędzią ewolucji, w której należy utrzymać i wzmocnić „ego”, czy inaczej „ja”).

3. Wielowymiarowe czynniki i postęp życia

Są chwile, gdy można utrzymywać nadmiernie uproszczony pogląd reinkarnacji. Aby nadpisać tą tendencję należy zrozumieć, że myśli nie przechodzą poza pewien etap śmierci, jednak siły, takie jak np. postrzeganie i uczucia przechodzą do następnego życia. To koncepcyjne życie związane z inkarnacją rozprasza się, co oznacza, że dziecko, które w poprzednim wcieleniu mówiło w języku greckim, w następnym wcieleniu nie nauczy się tego języka z większą łatwością. Inny niedobór percepcji leży np. w przekonaniu, że świetny muzyk musiał być muzykiem w poprzednim wcieleniu, a teraz z łatwością rozwinął się do poziomu zaawansowanego. Bardziej dokładna perspektywa postrzega pojawienie się talentu jako wyniku rozwoju w innej dziedzinie życia.

Rozważmy ten scenariusz, gdzie sytuacje życiowe z poprzedniego życia prowadzą do kolejnych wyników:

 

Poprzednie życie:                                            Obecne życie:

badania przestrzenne      ->             zdolności muzyczne
jak np. architektura i pokrewne

rozwój muzyczny               ->             talent w matematyce

dążenie do wiedzy        ->      wiara (w rzeczywistość duchową)

skupianie się na wiedzy     ->            tępota umysłowa
materialistycznej

rozwijanie samodzielności    ->         miłość bezinteresowna

rozwijanie zdolności             ->            bezstronny osąd
do języków

4. Proporcje wykorzystywania mózgu

Poprzez reinkarnację dano nam możliwość zrealizowania naszego ogólnego zadania, którym jest stanie się w pełni wyewoluowanym człowiekiem – jest to zadanie niemożliwe do wykonania w ciągu jednego wcielenia. Powszechnie uważa się, że używamy jedynie 10-20% potencjału naszego mózgu. To sugeruje, że w końcu będziemy wykorzystywać cały ten narząd. Oczywiście, osiągnięcie takiego celu byłoby możliwe jedynie w ciągu wielu wcieleń. Inną stroną tej wskazówki jest to, że po śmierci przenosimy się do naszej głębszej mądrości, przenosimy się z życia tymczasowego do naszej pełnej zdolności (100% kontra 10-20%). Tam dowiadujemy się o co naprawdę chodziło w naszym życiu, i co musimy jeszcze udoskonalić, a następnie możemy ustalić gdzie chcemy się ponownie narodzić itd.

5. Karmiczne dopełnienie

Przestępca wobec ludzi czarnoskórych (np. zajmujący się sprzedażą niewolników), możliwe że w następnym wcieleniu będzie człowiekiem czarnoskórym, co ma pomóc mu w nauczeniu się tego, jak się żyje po drugiej stronie problemu, i może on nawet brać aktywny udział w wyzwoleniu uciskanych, tak aby wyrównać rachunek wobec czarnoskórych. Podobnie też mężczyzna, który dręczy kobiety, może w następnym wcieleniu być kobietą, a nawet działaczem na rzecz wyzwolenia kobiet [doświadczanie pozycji przeciwstawnej do tej, w której nabroiliśmy].

Należy być ostrożnym w ocenie powyższej dynamiki wyrównania. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy czarnoskórzy byli w poprzednim życiu białymi rasistami, a tylko nieliczni.

Zawsze chcemy skupić się na leczeniu ran i doprowadzeniu do sprawiedliwości na Ziemi, jest to nasz główny cel [wyrównanie karmiczne].

Inkarnujemy się pomiędzy płciami, rasami, w różnych kulturach itd. Istnieją jednak pewne granice tej wędrówki, np. nie ma inkarnacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami [człowiek nie może inkarnować w zwierzę, a zwierzę w człowieka, jednak to drugie jest możliwe po przekroczeniu pewnego progu ewolucyjnego, czyli gdy zwierze osiąga etap człowieczeństwa]. Warto więc zrezygnować z głupot o byciu żabą w poprzednim czy w następnym wcieleniu.

6. Cierpienie w jednym życiu prowadzi do pewnego rodzaju rozkwitu w następnym

Kiedy Rudolf Steiner badał Ziemskie wcielenia geniuszy, to często odkrywał, że ich poprzednie życie dotknięte było Zespołem Downa. To ma duży sens. Tak jak niewidomy rozwija większą wrażliwość innych zmysłów, tak też ludzie ograniczając siebie w jakiś sposób, mogą doskonalić inną dziedzinę.

Może być tak, że osoba cierpiąca na Zespół Downa będzie w przyszłym wcieleniu geniuszem, albo też tak, że jest to wynik niedoboru w jakimś obszarze z poprzedniego wcielenia.

7. Nauka nie jest w stanie tego obalić.

Nauka, pomimo swoich osiągnięć i ulepszonych metod, nie jest w stanie wymyślić jednego dowodu dyskredytującego reinkarnację i karmę. Ponadto, kiedy aktywnie zaangażujemy wszystkie 12 zmysłów, to istnienie karmy i reinkarnacji staje się dla nas bardziej oczywiste.

8. Tak wiele korzyści!

– „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli“. Można poczuć wolność w świadomości, że mamy ponowne wcielenia, i że spotykamy samych siebie dzięki odzwierciedlającej mocy inkarnacji.

– Pojawia się ulga zwolnienia z przymusu gromadzenia jak najwięcej (np. pieniędzy) – co pochodzi z przekonania, że mamy tylko to jedno życie.

– Pojawia się ulga uwolnienia od strachu przed śmiercią [ponieważ śmierć ciała nie jest końcem istnienia].

– Świadomość istnienia karmy doprowadzi do potencjalnego kresu przemocy i przestępstw wobec innych ludzi i środowiska.

– Cierpienie [otrzymane od losu, a nie cierpiętnictwo] ma swój sens i zapłatę, nie jest ono bezcelowe.

– Wzrasta zaufanie do życia, do siebie i do innych.

9. Czynnik strachu

Jak naucza „Kurs Cudów“, i jak wyjaśnia Gerald Jampolsky w książce „Jak uwolnić się od lęku i odnaleźć miłość“ (Love is Letting Go of Fear), istnieją dwie emocje – strach, który jest iluzją i miłość, która jest rzeczywistością. Tak więc, strach jest zablokowaniem się na to, gdzie ostatecznie chcemy dojść, a strach przed śmiercią nie ma oparcia w rzeczywistości.

Jeśli nie ma się czego obawiać w śmierci, to znaczy, że po drugiej stronie coś na nas czeka, i że istnieje tam jakaś rzeczywistość oparta na miłości.

W ramach ćwiczenia medytacyjnego, postaraj się najlepiej jak potrafisz odpuścić poczucie strachu przed śmiercią. Zauważ co pojawia się w tym miejscu.

10. Sympatie i antypatie

To, co jest przez nas mocno odczuwane, jest prawdopodobnie powiązane z sytuacją z poprzedniego życia. Na przykład, żołnierz uczy się o wyniszczeniu wojennym. W następnym wcieleniu przyjmuje on silnie odczuwane stanowisko antywojenne, nie stosujące przemocy.

Możemy również utknąć w naszym stosunku z przeszłego życia, będąc usidlonym np. w uczuciu komfortu przebywania w domu; można też ulec pokusie powrócenia na starą ścieżkę, taką jak wschodnie praktyki duchowe, które nie zostały przystosowane dla ludzi zachodu, lub zmodernizowane, gdy przeznaczenie wzywa do zwrócenia się w kierunku czegoś innego.

W wieku od 30 do 40 lat, doświadczamy rozwijania się [czy raczej wychodzenia na światło dzienne] „duszy rozumowej“ i „duszy duchowej“. Około 30 roku życia łączymy się ze światem w sposób bardziej harmonijny, bardziej „duszny“ [od duszy] niż wcześniej. Spotykamy kluczowych ludzi, którzy byli istotni również w naszych poprzednich wcieleniach, z którymi mamy wrodzony związek.

Członkowie rodziny z jednego wcielenia, zwykle stają się tymi, których w następnym wcieleniu spotykamy w kluczowym dla nas wieku 30 lat. A ci, których spotykamy w wieku 30 lat, często stają się członkami rodziny w późniejszym wcieleniu. Ma to sens, ponieważ spędzając z członkami rodziny dużo czasu, stajemy się nimi nasyceni i dzięki zrobieniu sobie od nich przerwy czerpiemy korzyści. Jest to dynamika wdechu i wydechu w życiu w związkach.

11. Egzystencjalny ton

Możemy czuć się „uwięzieni“ w tej inkarnacji – nie dlatego, że jest ona więzieniem, ale dlatego, że nie uda nam się przeżyć wielkości tego wszystkiego. To doświadczenie dobrze komponuje się z naszym pragnieniem, aby sprostać naszemu wielkiemu potencjałowi – aby prawdziwie spotkać tą wielowymiarową możliwość, która przedstawia nam się w tym życiu. Jak moglibyśmy nawet marzyć o spełnieniu tego pragnienia bez wielokrotnych żyć?

W przyszłym sposobie życia, ludzkość będzie funkcjonowała na poziomie miłości bezinteresownej. Dzisiaj możemy wyczuć jak jest to dalekie – jak długą drogę mamy do przebycia, aby to osiągnąć.

W obecnym czasie, w ludzkim społeczeństwie odbywa się postęp pod względem rozwoju właściwości duchowych. Ziemia i ludzkość są gotowi do przyspieszenia procesów transformacji społecznej, środowiskowej i duchowej. Gdy jednostka czyni postępy w dziedzinie bezinteresownej miłości, to otwiera się na spotkanie równie wzrastających niuansów u innych. Oczywiście nie na każdym kroku, ponieważ trzeba także sprostać wyzwaniom, które pasują do naszego poziomu – jest to w pewnym sensie test naszej mocy, aby ją wzmocnić i rozwijać.

12. Łaska

Poza dynamiką karmy czeka łaska. Podczas gdy staramy się przezwyciężać naszą karmę, coraz bardziej napotykamy łaskę, którą jest wolność od karmy. Przenosimy się do sfery, gdzie działamy poza reakcjami i konsekwencjami. W pewnym sensie czyścimy przestrzeń, aby mogła w niej zagościć łaska. W ten sposób pozwalamy, aby prawdziwa część naszej istoty przejęła centrum naszej uwagi.

We wczesnym okresie ewolucji ludzkości, kiedy żyliśmy w formie duchowej, nie znaliśmy śmierci. Nie mieliśmy wtedy jeszcze potrzeby reinkarnacji. W nadchodzących czasach znów przekroczymy konieczność śmierci.


Oryginalny artykuł: link 

Autor: Antropozofiablog

Witam na blogu poświęconym Rudolfowi Steinerowi i jego dziełu - Antropozofii. Na miarę swoich możliwości tłumaczę wykłady Rudolfa Steinera i fragmenty z jego wykładów. Tutaj chcę oddać głos panu Steinerowi: "Dzisiaj będziemy zajmować się czymś, co pokaże nam jak istotnym jest, w oparciu o badania, które mogą być wykonane w wyższych światach, doświadczać tego, co przyszłość trzyma dla ludzkości. Misja ruchu Nauki Duchowej wiąże się z ważnymi wydarzeniami okresu przejściowego, w którym właśnie żyjemy. Stąd też możemy być pewni, że jeszcze wiele leży przed nami w przyszłości, i dlatego w Nauce Duchowej szukamy przewodnictwa w podejmowaniu odpowiednich działań w chwili obecnej."

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s