Ponowne ukazanie się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 2

Te sprawy połączone są z innymi. W niektórych innych aspektach wszystko odnawia się w podobnych powtórzeniach. Nadchodzi czas, kiedy coraz więcej z tego, co istniało w wiekach przechrześcijańskich zostanie dla ludzkości odnowione, ale teraz wszystko będzie przesiąknięte tym, co ludzkość była w stanie nabyć poprzez potężne Wydarzenie Chrystusa. Słyszeliśmy już, że wielki impuls doświadczony przez Mojżesza poprzez wizję płonącego krzewu i błyskawic na górze Synaj, ponownie doświadczany był wewnętrznie, w formie Chrześcijańskiej. Ludzie tacy jak Tauler i Eckhart wiedzieli z całą pewnością, że kiedy zawitała w nich moc znana Mojżeszowi jako Jahwe, wiedzieli, że ta moc była Chrystusem, już nie odzwierciedlonym Chrystsem, tylko Samym Chrystusem wypływającym z głębi serca. To, czego doświadczył Mojżesz, doświadczyli także Chrześcijańscy mistycy w formie Chrześcijańskiej, w formie zmienionej poprzez Impuls Chrystusa. I to, co doświadczane było w przedchrześcijańskiej epoce Abrahama – to także będzie doświadczane w nowej i innej formie. I czym to będzie? Wszystkie sprawy, wszystkie wydarzenia, które nadciągają w ludzkiej ewolucji, rzucają swoje światło już wcześniej (zamiast trywialnego powiedzenia „rzucać cień“, wolę mówić „rzucać światło“). Tak więc w pewnych aspektach światło wskazujące na pewne przyszłe wydarzenia zostało rzucone z wyprzedzeniem poprzez wydarzenie w Damaszku, poprzez przekształcenie Szawła w Pawła.

Miejmy jasność co do tego, jakie miało to znaczenie dla Pawła. Gruntownie poznał on tajemne doktryny Hebrajskie. Z tych nauk wiedział, że pewnego dnia zejdzie na ziemię Indywidualność reprezentująca dla ludzkości Tego, który zwycięża śmierć. Wiedział: pojawi się Indywidualność w ciele, która poprzez swoje życie pokaże, że duch triumfuje nad śmiercią tak absolutnie, że dla tej Indywidualności w Jego ziemskiej inkarnacji, śmierć nie ma większego znaczenia niż inne fizyczne wydarzenie. Paweł to wiedział. I z tych nauk wiedział jeszcze to, że kiedy Chrystus, Mesjasz, który miał przyjść i żyć w ciele, kiedy On zmartwychwstanie i zdobędzie zwycięstwo nad śmiercią, to duchowa sfera Ziemi zostanie przekształcona i jasnowidzenie ulegnie zmianie. Podczas gdy wcześniej jasnowidz nie widział Istoty Chrystusa w duchowej atmosferze Ziemi, ale widział Go tylko wtedy, gdy spoglądał w górę na Ducha Słońca, to Paweł wiedział, że poprzez Impuls Chrystusa w ziemskiej egzystencji będzie miała miejsce zmiana oznaczająca, że dzięki zwycięstwu nad śmiercią, poprzez jasnowidzenie będzie mozna odnaleźć Chrystusa w sferze Ziemi. Kiedy więc człowiek był jasnowidzem, to mógł ujrzeć Chrystusa w sferze Ziemi jako żyjącego Ducha Ziemi. Jednak Paweł, kiedy był jeszcze Szawłem, nie był przekonany do tego, że Ten, który żył w Palestynie, który zmarł na krzyżu i który według Jego uczniów ma zmartwychwstać – że był On rzeczywiście tym, do którego odnosiła się starożytna doktryna Hebrajska.

Uderzającym punktem jest to, że Paweł nie był przekonany do tego, co fizycznie widział jako rzeczy opowiadane w Ewangeliach. Przekonanie, że Chrystus był przewidywanym Mesjaszem po raz pierwszy przyszło do niego wtedy, gdy ukazało mu się rzucone na niego światło, gdy niejako poprzez Łaskę z góry stał się jasnowidzem, i odnajdując Chrystusa w sferze Ziemi zmuszony był powiedzieć do siebie: Był On tutaj w samej prawdzie i wzniósł się! To dzięki temu, że Paweł ujrzał Chrystusa w duchowej sferze Ziemi wiedział, że: On teraz jest tutaj! I od tej chwili był przekonany co do Chrystusa Jezusa.

Istotą tego, co wydarzyło się w Damaszku było to, że dzięki jasnowidzeniu Paweł odkrył Chrystusa Jezusa w sferze Ziemi. To wydarzenie objawiło mu rzeczywistość obecności Chrystusa! Paweł wiedział: Ten, który objawia się teraz w sferze Ziemi jest Tym, o którym mówią starożytne tajemne doktryny Hebrajskie.

Wydarzenie Chrystusa nie ogranicza się do jednego punktu w czasie. W przypadku Pawła nastąpiło to bardzo wcześnie dlatego, żeby poprzez niego Chrześcijaństwo mogło kontynuować swój dalszy przebieg.

Tak długo jak trwała Kali Yuga – do roku 1899 – ewolucja ludzkości nie osiągnęła etapu, w którym doświadczenie Pawła mogłoby być powtórzone bez dalszych trudności; ludzkie zdolności nie były do tego wystarczająco dojrzałe. Stąd też był jeden człowiek, który doświadczył tego poprzez Łaskę; inni też doświadczali podobnych wydarzeń poprzez Łaskę. Jednak teraz żyjemy w epoce, kiedy nastąpi rewolucyjna zmiana: rozwijają się pierwsze zaczątki naturalnego jasnowidzenia. Przechodzimy teraz do epoki Abrahama i będziemy wprowadzani do świata duchowego. Oznacza to, że w ciągu następnych 2500 lat będzie możliwe doświadczenie powtórnego wydarzenia z Damaszku. Wielkim i doniosłym elementem nadchodzącej epoki będzie to, że wielu ludzi będzie doświadczało tego wydarzenia. Chrystus, którego teraz można znaleźć w duchowej sferze Ziemi, będzie postrzegany poprzez te zdolności, które jak już mówiliśmy zaczną się ujawniać. Kiedy ludzie będą w stanie ujrzeć ciało eteryczne, to nauczą się widzieć ciało eteryczne Chrystusa Jezusa, podobnie jak widział to Paweł. Jest to charakterystyczna cecha nowej epoki, a w latach pomiędzy 1930-45 pojawią się pierwsi pionierzy posiadający te zdolności. Jeśli ludzie są świadomi, to doświadczą tego wydarzenia z Damaszku porzez bezpośrednie widzenie duchowe oraz dostrzegą jasność i prawdę w związku z Wydarzeniem Chrystusa.

W ciągu następnych dwóch dekad ludzie będą coraz bardziej skłonni do rezygnacji z tekstów Ewangelii, ponieważ nie będą już ich rozumieć. Powierzchowni uczeni przeżywając boleści pragną „udowodnić”, że Ewangelie nie są zapisami historycznymi, że nie może być mowy o jakimkolwiek historycznym Chrystusie. Historyczne dokumenty stracą swoją wartość i będzie wzrastać liczba osób, które zaprzeczą istnieniu Chrystusa Jezusa. Ludzie, którzy nadal sądzą, że takie wydarzenia mogą zostać potwierdzone przez historię są krótkowzroczni. Dowody na istnienie Chrystusa Jezusa zostaną dostarczone poprzez uprawianie zdolności, które pozwolą ludziom ujrzeć Chrystusa jako rzeczywistą Obecność w Jego ciele eterycznym. Ci, którzy polegają jedynie na dokumentach mogą nazywać siebie dobrymi Chrześcijanami, ale w gruncie rzeczy niszczą oni Chrześcijaństwo.

Gdy rozpoczęła się era Chrześcijańska, to ludzie schodzili do Ciemnego Wieku już od ponad 3 tys. lat. W tamtym czasie Chrystus nie mógł objawić się ludziom inaczej niż za pośrednictwem fizycznego wcielenia. Ponieważ fizyczne zdolności człowieka osiągnęły wtedy szczyt swojego rozwoju, to Chrystus był zobowiązany do objawienia się w ciele fizycznym. Ale żaden postęp nie byłby możliwy, gdyby dzięki wyższym zdolnościom człowiek nie był w stanie odkryć Chrystusa jako rzeczywistość w wyższych światach. Tak jak kiedyś Chrystus musiał być odkryty poprzez czysto fizyczne zdolności, tak też dzięki nowo rozwiniętym zdolnościom człowiek odnajdzie Go w tym świecie, gdzie będą widoczne same ciała eteryczne. Nie może być drugiego fizycznego wcielenia Chrystusa. Objawił się On w ciele fizycznym, ponieważ ludzkie zdolności były zależne od Jego obecności w takim ciele. Ale teraz, z wyższymi zdolnościami ludzie będą w stanie dostrzec ciało eteryczne Chrystusa jako jeszcze większą rzeczywistość.

Wielkie wydarzenie, które na nas czeka, może być nazwane: Ponowne przyjście Chrystusa Jezusa… stopniowe ponowne ukazanie się dla niektórych, a później dla większej liczby osób. Jest to wydarzenie, które ma znaczenie nie tylko dla tych, którzy nadal będą przebywali w ciele fizycznym. Wielu obecnie żyjących ludzi wciąż będzie wcielona podczas Wydarzenia Chrystusa, doświadczą tego w sposób, jaki już opisałem; inni przejdą już przez bramę śmierci. Wydarzenie Golgoty było wydarzeniem, które dotyczyło nie tylko świata fizycznego, wpływ ten dosięgnął wszystkich światów duchowych (14th November, 1909: The Tasks and Aims of Spiritual Science). Zstąpienie Chrystusa do piekła/zaświatów było rzeczywiście faktem, i skutki Wydarzenia Chrystusa, które ma się odbyć w naszym stuleciu, będzie oddziaływało również na świat, w którym człowiek żyje pomiędzy śmiercią a narodzinami – choć nie w takiej samej postaci jak na Ziemi.

Jednak jeszcze jedno jest istotne. Zdolności, dzięki którym ludzie będą zdolni ujrzeć Wydarzenie Chrystusa pomiędzy śmiercią a narodzinami, nie mogą zostać nabyte w tamtym świecie; te zdolności trzeba nabyć na planie fizycznym, i przenieść je do życia pomiędzy śmiercią a narodzinami. Istnieją zdolności, które trzeba nabyć na Ziemi, gdyż nie zostaliśmy umieszczeni na fizycznej ziemi bez powodu. Jest to błędem wierzyć, że życie na Ziemi nie ma celu. Na Ziemi trzeba zdobyć zdolności, których nie można zdobyć w żadnym innym świecie – są to zdolności do zrozumienia Wydarzenia Chrystusa i wydarzeń, które wystąpią później. Ludzie, którzy teraz rozwijają te zdolności poprzez Naukę Duchową, przeniosą je poprzez bramę śmierci. Nie tylko poprzez wtajemniczenie, ale poprzez czystą akceptację duchowo-naukowej wiedzy, zdobywane są zdolności, które umożliwią uświadomienie Wydarzenia Chrystusa w świecie duchowym pomiędzy śmiercią a ponownymi narodzinami. Ale ci, którzy są głusi na tą wiedzę, będą musieli czekać do następnego wcielenia w celu nabycia zdolności, które można nabyć tylko na ziemi, zdolności dzięki którym można doświadczyć Wydarzenia Chrystusa w świecie duchowym. Zatem niech nikt nie wyobraża sobie, że zapowiedź Wydarzenia Chrystusa – wydarzenia, które można zrozumieć poprzez samą Naukę Duchową – że nie przyniesie to owocu, gdy człowiek przejdzie już przez bramę śmierci. To faktycznie przyniesie owoc.

Oczywiście, w związku z tym, badania duchowe przygotowują drogę do nowego Wydarzenia Chrystusa. Ale ci, którzy przyjmują w siebie istotę nauki ducha jako całe swoje życie duszy, jako siłę życiową, to muszą wtedy wzrastać do duchowego zrozumienia tych spraw, zdając sobie sprawę z tego, że poprzez Naukę Duchową muszą oni nauczyć się dokładnie rozumieć naszą epokę. Musimy uświadomić sobie, że w przyszłości najważniejsze wydażenia muszą być zauważane nie na planie fizycznym, ale poza nim, tak jak Chrystus musi być postrzegany w świecie duchowym, kiedy pojawia się On w formie eterycznej.

To, co zostało tutaj powiedziane będzie wielokrotnie powtarzać się w nadchodzących dziesięcioleciach. Ale znajdą się też ludzie, którzy błędnie to zrozumieją, i będą mówić: Więc Chrystus ma przyjść jeszcze raz! Przez to, że ten pogląd będzie zabarwiony przekonaniem o powrocie fizycznym, to ci ludzie będą wspierali wszystkich pojawiających się fałszywych mesjaszy. I w połowie 20-tego wieku będzie wielu ludzi, którzy korzystając z materialistycznych przekonań, materialistycznego myślenia i odczuwania ludzi, ogłoszą siebie Chrystusem. Zawsze istnieli fałszywi mesjasze. Przykładowo w południowej Francji, przed krucjatami, pojawił się fałszywy mesjasz, którego zwolennicy uznali za pewnego rodzaju Chrystusa. Wcześniej fałszywy mesjasz pojawił się w Hiszpanii, przyciągając dużą liczbę zwolenników. W północnej Afryce, człowiek który ogłosił się Chrystusem wywołał wielką sensację. W 17-tym wieku, człowiek który pojawił się w Smyrna, mówił że jest Chrystusem i przyciągnął ogromną rzeszę zwolenników; nazywał się on Szabetaj Cewi (Shabbetai Zevi). Pielgrzymi przybywali do niego z Polski, Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, z całej Europy i z szerokich prowincji Afryki i Azji.

W minionych wiekach tego rodzaju zdarzenia nie były aż tak bardzo godne ubolewania, ponieważ wtedy jeszcze nie było żądania rozróżniania prawdy od fałszu. Jednak teraz żyjemy w epoce, kiedy może wydarzyć się katastrofa, jeśli ludzie nie staną na wysokości tego duchowego testu. Na wysokości tego zadania staną ci, którzy wiedzą, że ludzkie zdolności rozwijają się do wyższych etapów, że zdolności z powodu których niezbędnym było, aby Chrystus był postrzegany fizycznie, uzależnione były od fizycznej manifestacji w momencie powstania Chrześcijaństwa, ale nie będzie można dokonać postępu, jeśli w obecnej epoce ludzie nie odnajdą Go ponownie w wyższej formie. Ci, którzy dążą w sensie Nauki Duchowej będą musieli udowodnić, że są zdolni odróżnić fałszywych mesjaszy od Jedynego Mesjasza, który nie objawia się w ciele, ale objawia się jako Istota duchowa, dla nowo obudzonych zdolności człowieka.

Nadejdzie czas, kiedy ludzie ponownie będą spoglądać w świat duchowy i będą oglądać krainę, z której płynie prawdziwy duchowy pokarm dla wszystkiego, co wydarza się w świecie fizycznym. Raz po raz słyszeliśmy, że kiedyś było możliwe, aby człowiek, będąc jasnowidzem postrzegał świat duchowy. Pisma orientalne zawierają również tradycję starożytnej krainy duchowej, w którą ludzie byli w stanie spoglądać i skąd mogli przyciągać nadzmysłowe oddziaływanie (wpływy), które dostępne były dla świata fizycznego. Wiele opisów tej krainy, która kiedyś była w zasięgu ludzkiego wzroku, ale która się wycofała, są pełne smutku. Ta kraina rzeczywiście była kiedyś dostępna, i teraz ponownie będzie dostępna, gdy Kali Yuga jest już zakończona.

Wtajemniczenie zawsze prowadziło w tym kierunku, i dla wtajemniczonych zawsze było możliwe, aby kierować swoje kroki do tej tajemniczej krainy, o której mówi się, że zniknęła ze sfery ludzkiego doświadczenia. Ci, którzy połączeni są (mają kontakt) ze światem duchowym, stale zwracają się do Szambali – jest to nazwa tej tajemniczej krainy. Jest to głębokie źródło, do którego niegdyś dotarło postrzeganie jasnowidzące; kraina ta wycofała się podczas Kali Yugi i mówiono o niej jak o bajkowej krainie (krainie czarów), która powróci do sfery człowieka. Szambala powróci wtedy, gdy Kali Yuga dobiegnie końca. Poprzez naturalne zdolności ludzkość wzniesie się do krainy Szambali, krainy, z której Wtajemniczeni czerpali siłę i mądrość dla misji, które mieli wypełnić. Szambala jest rzeczywistością, była rzeczywistością i znów stanie się dla ludzi rzeczywistością. I kiedy Szambala ponownie się objawi, to jedną z pierwszych wizji, która ludziom się objawi będzie Chrystus w formie eterycznej. W krainie która znikła nie ma innego Wodza niż Chrystus. To Chrystus poprowadzi ludzi do Szambali.

Jeśli ludzie uświadomią sobie, że nie śmią pozwolić sobie na dalsze zatopienie się w materii, że ich ścieżka musi zostać odwrócona, że musi się zacząć życie duchowe, wtedy początkowo dla kilku, i w ciągu 2500 lat dla coraz większej liczby ludzi wyłoni się doświadczenie krainy Szambali – tkaniny światła, przebijającej się światłem, wypełnionej mądrością. Oto wydarzenie, które dla ludzi mających chęć zrozumienia, dla ludzi mających uszy do słuchania i oczy do patrzenia, musi być opisane jako oznaczające najbardziej doniosły przełom w ewolucji ludzkości na progu epoki Abrachama w erze Chrześcijaństwa. Jest to wydarzenie, poprzez które zostanie wzmocnione ludzkie zrozumienie Impulsu Chrystusa.

Może się to wydawać dziwne, ale w skutek tego mądrość nie straci swojej wartości. Im więcej wglądów ludzie osiągną, tym większy i mocniejszy Chrystus będzie im się jawił. Kiedy ich wzrok będzie w stanie przeniknąć do Szambali, to będą w stanie zrozumieć wiele z tego, co w istocie zawarte jest w Ewangeliach, ale do rozpoznania tego będą musieli doświadczyć wydarzenia z Damaszku. Tak więc, w czasie, kiedy ludzie są coraz bardziej sceptyczni w stosunku do oryginalnych zapisów niż kiedykolwiek wcześniej, to nowa forma wiary w Chrystusa Jezusa powstanie wtedy, gdy wzrośniemy do rzeczywistości, gdzie najpierw spotkamy Jego, do tajemniczej krainy Szambali.


Źródło: link

Autor: Antropozofiablog

Witam na blogu poświęconym Rudolfowi Steinerowi i jego dziełu - Antropozofii. Na miarę swoich możliwości tłumaczę wykłady Rudolfa Steinera i fragmenty z jego wykładów. Tutaj chcę oddać głos panu Steinerowi: "Dzisiaj będziemy zajmować się czymś, co pokaże nam jak istotnym jest, w oparciu o badania, które mogą być wykonane w wyższych światach, doświadczać tego, co przyszłość trzyma dla ludzkości. Misja ruchu Nauki Duchowej wiąże się z ważnymi wydarzeniami okresu przejściowego, w którym właśnie żyjemy. Stąd też możemy być pewni, że jeszcze wiele leży przed nami w przyszłości, i dlatego w Nauce Duchowej szukamy przewodnictwa w podejmowaniu odpowiednich działań w chwili obecnej."

Jeden komentarz na temat “Ponowne ukazanie się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 2”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s