Przyszłe postrzeganie eteryczne

Obecnie często pojawia się pytanie, dlaczego nauka duchowa musi zostać przekazana dzisiaj, podczas gdy przykładowo 100-200 lat temu nikt nic o tym nie słyszał. Właściwie, to przekazywanie prawd duchowych zawsze miało miejsce, tylko w innej formie niż dzisiaj. W 17-tym i 18-tym wieku nauki przenikały od małych bractw, i z dobrze przemyślanych powodów, były one zapisywane nie przez twórców, tylko przez kogoś innego. Z tych szkół wtajemniczenia przenikały jedynie ubogie relacje. Można znaleźć dzisiaj jedną lub dwie książki, w których niewyraźne strony – niewyraźne tylko powierzchownie – są dosyć wspaniałe. Jedna taka książka została wymieniona przez Goethego – Aurea Catena Homeri. To, co ujawniają jej strony, współczesnym czytelnikom może wydawać się fantazją lub nonsensem, zwłaszcza tym najbardziej „oświeconym“ czytelnikom. Jeśli ktoś podchodzi do tego „nonsensu“ z narzędziami nauki duchowej, to odnajdzie tam coś zupełnie innego. Największe tajemnice ujawniają się tym, którzy ostrożnie badają te strony. W dawnych czasach tylko kilka osób mogło awansować do tej nauki okultystycznej, ale teraz pojawiła się nieograniczona okazja dla wszystkich, których prowadzi tam pragnienie. Jak do tego doszło i dlaczego te tajemnice mogą być doprowadzone do wiadomości publicznej?

Nie ma chyba żadnego historycznego wieku, który nie może być określony jako czas przejścia. Każdy wiek się tego domaga, z mniejszym lub większym uzasadnieniem. Jednak nasze obecne czasy, kiedy następują tak istotne wydarzenia, z całą słusznością można nazwać erą transformacji. Aby zrozumieć głębokie podstawy naszych czasów ważnym jest, aby wziąć pod uwagę kilka dobrze znanych faktów. Zbliżamy się do ery, w której musi mieć miejsce wkroczenie do wyższych światów z czystą świadomością jasnowidzącą. Stare jasnowidzenie Atlantydy wygasło w roku 3101 p.n.e., a następnie przyszedł czas, kiedy ludzie zaczęli postrzegać wszystko wokół siebie ze zrozumieniem związanym z mózgiem (tej daty nie należy traktować arbitralnie, tylko jako przybliżoną datę). Ludzka świadomość jasnowidząca musiała na pewien czas zostać przytłumiona po to, aby człowiek mógł w pełni opanować plan fizyczny. W tym czasie rozpoczęła się Kali Yuga, trwała 5 tys. lat, i zakończyła się w roku 1899. Przygotowywany jest teraz czas, kiedy stanie się możliwe, aby ludzie rozwinęli delikatne zdolności jasnowidzenia, nawet bez szczególnego szkolenia. Od roku 1930 do 1950 będą już ludzie, którzy powiedzą: „Wokół człowieka widzę coś takiego, jakby jasne pasmo światła.“ Ktoś inny będzie widział wyrastające przed nim senne-obrazy, zawierające dziwne treści. Jeśli ta osoba wykonała jakiś czyn lub działanie, to wtedy coś jej się objawi i wyrośnie z jej duszy niczym obraz. Obraz ten będzie pokazywał, jakie działanie należy podjąć, aby prędzej czy później zadośćuczynić za ten wykonany czyn. Może się zdarzyć, że osoba, u której pojawiły się te zdolności, opowie o tym przyjacielowi, a on na to odpowie: „Tak, zawsze byli ludzie, którzy wiedzieli to, co ty teraz widzisz. Nazywają to ‚ciałem eterycznym’, a to, co unosi się w tobie niczym senne obrazy nazywają ‚karmą’. „

Nauka duchowa musiała pojawić się po to, aby wiek jasnowidzenia eterycznego rehabilitujący wiek myślenia, które jest kontrolowane przez zrozumienie uwiązane do mózgu, nie przeszedł obok niezauważony. Tak jak Chrystus musiał mieć przed sobą zwiastun jego przyjścia, tak też nauka duchowa musiała się pojawić po to, aby przygotować wiek jasnowidzenia. Z pewnością może się teraz zdarzyć coś, co zmiażdży te delikatne zdolności duszy. To niebezpieczeństwo będzie istniało, jeśli ludzie nie będą słuchali nauki duchowej, jeśli zamkną się przed nią. Wtedy ludzie, u których pojawią się te zdolności, będą nazywani dziwakami i głupcami, i będą zamykani w szpitalach psychiatrycznych. Wielu będzie wierzyło, że mają halucynacje, inni nie będą o tym mówić, bojąc się kpin i wyśmiania. To wszystko może doprowadzić do zniszczenia tych nowych zdolności duszy. Sprytni i oświeceni ludzie tych czasów – „oświeceni“ można włożyć w cudzysłów – będą mówili: „Patrzcie! Dawno temu byli ludzie, którzy oświadczyli, że w naszych czasach pojawią się osoby o szczególnych zdolnościach. Gdzie są ci ludzie? Jakoś ich nie widać.“ Niemniej jednak proroctwo nauki duchowej zostanie wypełnione. Mimo, że wszystko może zostać stłumione przez rosnącą potęgę materializmu, to od dzisiejszych dusz można oczekiwać zrozumienia dla swobodniejszego i lżejszego wieku, który dopiero się zaczyna.

Wszystko, co wydarza się na świecie ma wpływ na wszystko inne. Mikrokosmos odpowiada makrokosmosowi. Zbadajmy teraz wydarzenia w świecie, które są z nami związane. Ludzie są tak bardzo usatysfakcjonowani, gdy mogą dowieść o czymś prawdę. Jednak dla nauki duchowej mniejsze znaczenie ma ciągłe podkreślanie, że coś jest prawdą, niż to, że tamta prawda również jest ważna. Przykładowo dużo mówi się i pisze o podobieństwach pomiędzy szkieletami ludzi i zwierząt. Z pewnością jest to fakt, do którego nie można mieć zastrzeżeń; ale istnieją prawdy, które są o wiele bardziej ważniejsze. Istnieje przykładowo prawda, którą każdy może zaobserwować, fakt stojący tuż przed naszymi oczami, a jednak związany z wielkim wydarzeniem kosmicznym. Jest prawdą, że człowiek jest jedyną istotą, która chodzi wyprostowana, która podniosła się w górę. Jeśli chodzi o często wspominane podobieństwo szkieletu ludzkiego do szkieletu małpy, to wyprostowany chód małpy nie powiódł się. Małpa próbowała wznieść się do góry, ale jej się to nie udało. Jej wyprostowany chód został spartaczony. Wyprostowany chód człowieka jest bezpośrednio związany ze Słońcem i z Ziemią, z ich wzajemnie oddziałującą duchowością. Aby człowiek mógł chodzić w pozycji wyprostowanej, Słońce i Ziemia musiały się od siebie oddzielić. Zwierze jest uwiązane do ziemi, ale człowiek się podniósł, i jego oblicze zwrócone jest w górę. Człowiek chodzi w linii pionowej, i poprzez wyprostowany chód jest kontynuacją promienia Ziemi. Musimy poczuć znaczenie tej prawdy; musimy nauczyć się to odczuwać.

Spójrzmy na kolejny ważny przykład związku pomiędzy makrokosmosem a mikrokosmosem. W zewnętrznej formie człowiek jawi się jako męskość i żeńskość. Jednak ważnym jest, aby wziąć pod uwagę to, że tylko w zewnętrznej formie jest się mężczyzną i kobietą, a nie w swojej wewnętrznej istocie (mówimy tutaj o zewnętrznych cechach w jednym wcieleniu). Jaki kontrast w makrokosmosie związany jest z tym, co jawi się nam jako męskie i żeńskie? Aby to wyjaśnić, musimy spojrzeć w przestrzeń świata. Odnajdujemy tam substancje, które pozostały w tyle; nie przyjęły one praw Słońca i Ziemi, ale pozostały na etapie ewolucji Starego Księżyca. Przeciwieństwem do tego jest przypadek obecnego księżyca, jest to ciało, które przyspieszyło swoją ewolucję, i z tego powodu zbyt mocno stwardniało. Ciało to musiało wyschnąć i zamarznąć, ponieważ przekroczyło prawidłowy stopień rozwoju. Jest to stan przyszłego Jowisza, który uległ poronieniu, czyli tak, jakby w ludzkim życiu dziecko miało budowę (stan) starca. W ten sposób księżyc przegapił swoją siłę poprzez posunięcie się w rozwoju zbyt daleko, powodując przez to swoją śmierć.

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie zaklinają się na prawdę, jeśli przychodzi ona jako abstrakcja; jednak w konkretnych przykładach ta sama prawda wydaje im się iluzją. We wszystkich teozoficznych książkach znajdujemy uwagę, że świat jest iluzją, mają. Każdy teozof wie, że jest to prawda i często to powtarza. Powiedzenie, że męskie i żeńskie ciało jest iluzją, przyczynia się do zmiany czegoś konkretnego w abstrakcję. Faktem jest, że ani męskie ani żeńskie ciało, z wyjątkiem głowy, nie jest prawidłowo rozwinięte. Żeńskie ciało nie jest w pełni rozwinięte, podczas gdy męskie ciało zaszło w swoim rozwoju zbyt daleko. Nie ma tutaj pozycji środkowej. Forma żeńska jest nieprawdziwa (nieprawidłowa) w swoim zacofaniu; forma męska także, ponieważ wykroczyła daleko poza środkowy punkt rozwoju. Wielcy artyści zawsze czuli te niedoskonałości. Odzież wyrosła ze wzniosłego uczucia dla tego faktu. Starożytne szaty kapłanów miały reprezentować to, czym ludzkie ciało powinno być. Jedynie ludzie zmysłowi (opierający się jedynie na fizycznych zmysłach) mogą udawać się na kolonie nudystów, ponieważ nie rozpoznają oni wyższej ekspresji niż ciało, które przed sobą widzą.

Zatem jest księżyc, który w swojej ewolucji posunął się zbyt daleko, oraz te ciała, które pozostały na wcześniejszym etapie ewolucji, czyli komety. Można zapytać, co to wszystko ma wspólnego z mężczyzną i kobietą. Kometa niesie ze sobą prawa wcześniejszego (starego) Księżyca, w związku z tym odnawia starożytne prawa. Niesie ze sobą również związki cyjanku, jak to niedawno odkryła zewnętrzna nauka, i co od dawien dawna było wiadome nauce okultystycznej. Tak jak związki tlenu i węgla są dla nas niezbędne na Ziemi, tak też cyjanki były niezbędne na dawnym Księżycu. Rozszerzyłem ten temat w Paryżu w roku 1906, na dorocznym spotkaniu Towarzystwa Teozoficznego.

Ponieważ ciało kobiety w swoim rozwoju pozostało w tyle, to zachowało bardziej miękką, bardziej elastyczną, mniej dosadną materialność (materię); żeński mózg może być z większą łatwością kierowany przez ducha. Mężczyzna rzucił się w swoim rozwoju do przodu i obecnie ma trudności w panowaniu nad swoją sztywno materialną i bardziej nieprzepuszczalną substancją mózgu. Z tego powodu kobieta jest bardziej otwarta na nowe pomysły, jej dusza bierze je w posiadanie, i z większą łatwością może kierować swoje myśli do mózgu. Jest zatem rzeczą zrozumiałą, że przykładowo, w Towarzystwie Teozoficznym jest więcej kobiet niż mężczyzn, fakt nad którym ubolewa się z różnych stron. Być może mężczyźni, którzy stoją w takim przerażeniu, znajdą pocieszenie w myśli, że w późniejszej inkarnacji pojawią się jako kobieta.

To prawo związku pomiędzy makrokosmosem a mikrokosmosem, pomiędzy małymi światami a dużymi, zastosujemy teraz do innej ważnej sprawy. Tak jak w zwykłym życiu mamy swoje monotonne dni – budzimy się, idziemy spać, ponownie się budzimy, wykonujemy swoje codzienne czynności – tak też jest w najdalszych zakątkach kosmosu. Tam też wszystko porusza się w swoim zwykłym toku; wschody i zachody słońca są powtarzane w regularnym rytmie. Tak jak rodzinne metodyczne tępo zostaje zakłócone przez pojawienie się dziecka, ponieważ w ziemską egzystencję z nową istotą duchową wkracza całkowicie nowy impuls, tak też pojawienie się nowego ciała niebieskiego, takiego jak kometa, ma taki sam wpływ na przestrzeń kosmiczną. Cała materia jest wyrazem czegoś duchowego, i nauka okultystyczna jest w stanie wskazać, co leży u podstaw tego zjawiska. Sposób, w jaki współczesna nauka próbuje zajmować się kometami podobny jest do muchy obserwującej Madonnę Sykstyńską. Kiedy mucha pełza po Madonnie, to z pewnością widzi kolory, tutaj widzi czerwoną plamę, a tam widzi niebieską plamę, ale poza tym w ogóle nic nie widzi. Ta nauka-muchy – termin ten jest użyty oczywiście w odniesieniu do tego, co zostało przed chwilą wspomniane – nie wie nic o wewnętrznym prawie, którego zewnętrznym znakiem jest kometa. Kometa Halleya ma szczególnie tendencję do napędzania ludzkości jeszcze dalej w materializm. Bez Komety Halleya nie pojawiłyby się księgi encyklopedystów, ani też artykuły Moleschott’a i Büchner’a po roku 1835. Dzisiaj złowrogim znakiem jest ponowne pojawienie się komety, i jeśli ludzie nie posłuchają nauki duchowej, i nie skorzystają z tego, co ona oferuje, to duchowość otrzyma śmiertelny cios.

Jednak jest jeszcze jeden istotny znak, który umożliwi ludzkości ucieczkę od destrukcyjnego wpływu komety; ten wpływ jest silniejszy od wpływu komety. Jest to znak Ryby, w którym trwaliśmy przez kilka stuleci; za czasów Chrystusa równonoc wiosenna była w gwiazdozbiorze Barana. Jesteśmy więc dobrze osadzeni w znaku wielkich sił duchowych, które pociągną nas w górę. Poprzez zrozumienie tych sił rozwiniemy zdolności, które będzie można zdobyć w tej epoce Ryby.

Człowiek wznosi się do prawdziwej ludzkiej godności tylko wtedy, gdy pojmuje głębię relacji, które leżą u podstaw duchowych. Ludzie nie powinni ślepo śpieszyć za tym, co niebiańskie znaki mają do pokazania. Mądrość powinna rozpalić i oświecić swój związek z małym i z wielkim. Możecie wziąć przykład tej wypełnionej mądrością organizacji mrowiska. Tam znaczenie ma całość; każda mrówka czuje się członkiem całości. Ludzie jednak regulują swoje życie społeczne zgodnie z tym, co każda osoba uważa za przydatne dla siebie. Ludzie biegają wokół siebie bezsensownie, bez zrozumienia. Ludzkie życie jest naprawdę bezsensowne na wiele sposobów (w wielu kierunkach).

Zawsze, kiedy osoba podejmuje wewnętrzną dyscyplinę, staje się dojrzała do tego, co można przedstawić jako możliwość postrzegania eterycznego dzięki nowo obudzonym zdolnościom. Wtedy dusza ujrzy to, co niegdyś ujrzał Paweł: Chrystusa w ciele eterycznym. To wielkie wydarzenie objawi się tym, którzy staną się tego godni. Obowiązkiem Antropozofii jest to ogłosić. Są już ludzie, którzy czują, że przezwyciężamy Ciemny Wiek i że zbliżamy się do bardziej rozświetlonej ery. Antropozofowie muszą kroczyć tą ścieżką świadomie. Antropozofia musi podarować ludzkości swoje owoce, tak, aby dusze były w stanie zjednoczyć się z Chrystusem. Czy dusze te zamieszkują ciało fizyczne, czy też nie, to nie ma żadnej różnicy; Chrystus zstąpił do martwych tak samo jak i do żywych. Zatem wielkie i wzniosłe wydarzenie objawienia się Chrystusa w ciele eterycznym ma znaczenie dla całego świata.

 


Źródło: link

Autor: Antropozofiablog

Witam na blogu poświęconym Rudolfowi Steinerowi i jego dziełu - Antropozofii. Na miarę swoich możliwości tłumaczę wykłady Rudolfa Steinera i fragmenty z jego wykładów. Tutaj chcę oddać głos panu Steinerowi: "Dzisiaj będziemy zajmować się czymś, co pokaże nam jak istotnym jest, w oparciu o badania, które mogą być wykonane w wyższych światach, doświadczać tego, co przyszłość trzyma dla ludzkości. Misja ruchu Nauki Duchowej wiąże się z ważnymi wydarzeniami okresu przejściowego, w którym właśnie żyjemy. Stąd też możemy być pewni, że jeszcze wiele leży przed nami w przyszłości, i dlatego w Nauce Duchowej szukamy przewodnictwa w podejmowaniu odpowiednich działań w chwili obecnej."

Jeden komentarz na temat “Przyszłe postrzeganie eteryczne”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s