Siergiej Łazariew – Sekret energii


W filmie są na stałe wklejone napisy angielskie, poniżej wklejam tłumaczenie polskie na podstawie tych napisów.

Obecnie monoteizm umiera na całym świecie, z łatwością możecie to zauważyć. Religia jest odrzucana. Oczywiście można winić za to księży, ostatnio jest taka teoria spiskowa: „Wersja Biblii, księża chcieli oszukać ludzi, patrzcie więc, do czego to doszło, oni czerpią zyski z religii, sama religia pasożytuje na wierze itd“. Pojawia się pytanie: Dlaczego nas oszukali? Realnie rzecz ujmując, wszystko na Ziemi naturalnie rozwija się według jej praw. Zadałem sobie pytanie: Czy w doktrynie Chrystusa jest coś dobrego, co zostało wypaczone? Czy jest tam coś dobrego, co zostało podane w polewie z pogaństwa? A dzisiaj praktycznie wszystko, co mówi się o Chrześcijaństwie, absolutnie zaprzecza istocie Chrześcijaństwa. I nagle zauważyłem pozytywne strony, ludzie nie mogli przyjąć Chrześcijaństwa bez jego zdeformowania do prymitywnej doktryny religijnej.

Jak ktokolwiek mógłby oddać swoje życie dla miłości? Jak ktokolwiek mógłby być dla wszystkich dobroduszny i widzieć we wszystkim Boga? Jak sobie wyobrazić: „Jestem synem Boga“, „Mam w sobie Boskość“? Ludzie fizycznie nie potrafili tego pojąć. Bez przysposobienia i uproszczenia, religia Chrześcijańska przepadłaby, trzymano by ją gdzieś na manuskryptach itd. Jednak zdeformowana, okaleczona przetrwała, mimo, że istnieje w absolutnie prymitywnej, zewnętrznej formie. A wewnątrz, istota Chrześcijaństwa ułatwiła postęp naszej cywilizacji, dużo pomogła w rozwoju i rozumieniu świata. Ale nadszedł wreszcie czas, kiedy jesteśmy gotowi na to, co zostało powiedziane 2 tys. lat temu, ponieważ możemy się zmienić, i jest to bardzo ważny moment. My się możemy zmienić. Pogańskie postrzeganie świata wykluczało jakąkolwiek możliwość, aby człowiek się zmienił.

Spójrzcie na filozofię hinduską: Jeśli urodziłeś się jako chłop, wtedy wszyscy twoi potomkowie będą chłopami. Jeśli urodziłeś się jako wojskowy, to będziesz wojownikiem, i nic nie zostanie zmienione. Dlaczego? Dlatego, że dynamika ludzkich zmian była bardzo powolna. Jeśli człowiek był uczciwy, sprytny, uduchowiony, to dziesiątki jego pokoleń były takie same. Jeśli człowiek był wredny, chciwy, zazdrosny, to dziesiątki jego pokoleń były takie same. Był pewien powód dla istnienia systemu kast. Był to pewien etap (ewolucyjny). I faktycznie istniały osoby, które należały do jednej kasty i ją później zmieniały, jednak jest to możliwe wtedy, gdy jest się innym.

Ludzie z okresu Judaizmu zgromadzili większy zapas miłości i mieli więcej możliwości, aby się zmieniać. Później nastąpił nowy etap, kiedy powiedziano, że monoteista ma wszystkie prawa do majątku, ale jeśli poganin stał się monoteistą, jeśli powiedział, że przeszedł na stronę Jedynego Boga, wtedy stawał się „Żydem“, co oznaczało, że nie ma wobec niego roszczeń, żyj zgodnie z przykazaniami i jesteś częścią narodu. Ta akceptacja była ogromnym krokiem do przodu. Z tego co wiem, to w Hinduiźmie nie można stać się Hinduistą, można się tylko urodzić jako Hinduista, innych opcji nie ma. Za to w Judaiźmie jest ogromny postęp: Jeśli wierzyłeś w Jedynego Boga, to stawałeś się Żydem. Wstępujesz do narodu, żyjesz zgodnie z przykazaniami. Jeśli prawdziwie przestrzegasz przykazań, to jesteś monoteistą i stajesz się innym człowiekiem, czyli możesz się zmienić poprzez wiarę w Boga. I to jest wielkie odkrycie w Judaiźmie.

Chrześcijaństwo poszło jeszcze dalej, i mówi, że każdy człowiek może się zmienić, i może zmienić każdy swój głęboki poziom. Nawet przestępca czy grzesznik, który był wyrzutkiem, ci ludzie poprzez intensywną miłość mogli całkowicie się zmienić, i kazanie Chrystusa skierowane było właśnie do nich. Tak więc, możemy dostrzec, że cywilizacja się rozwija. Jednak kiedy Chrześcijaństwo zostało przyjęte powierzchownie, nasza cywilizacja zaczęła stopniowo schodzić do poziomu niższego niż Judaizm, a szanse na zmiany zaczęły się zamykać. Zamykaniem się tych szans było szczególnie to, że księża zaczęli obiecywać odpuszczenie grzechów, co oznaczało, że człowiek nie musiał się już zmieniać.

Czym jest przestrzeganie przykazań? Jest to zmienianie swojego zachowania, zmienianie swoich nawyków, zmienianie stosunku do świata, zmienianie swojego charakteru: Teraz musisz przestrzegać przykazań, i nie możesz już tak jak wcześniej robić tylko tego, co ci się podoba. Kiedy człowiek zmieniał swój stosunek do świata, swój charakter, nawyki i zachowanie, wtedy zmieniał siebie. Zmiany były ogromne, i dlatego nasza cywilizacja przetrwała. Jeśli jednak mogę robić to, co mi się podoba, wtedy idę, płacę, i moje grzechy zostają odpuszczone, a ja nie muszę siebie zmieniać. I wtedy pojawia się wielki problem, który ma bardzo poważne skutki, ponieważ ludzie nie chcą się zmieniać, wielu nie może (nie potrafi) się zmienić, lecz sytuacja wymaga zmian, i wtedy przychodzą choroby, wojny, kataklizmy.

Wszystkie te wojny mające miejsce w Europie w ostatnim stuleciu, związane są z tym faktem, że jeśli człowiek nie chce bądź nie może się zmienić, wtedy przestaje dążyć do miłości. Kiedy dążycie do miłości? Wtedy, gdy oddajecie swoją energię i potrzebujecie nowej energii. Jeśli stoicie w miejscu, jeśli się nie zmieniacie, to nie potrzebujecie subtelnej energii, i wtedy człowiek powoli traci miłość. Co się wtedy dzieje? Człowiek sztywnieje, postanowienie o jakimkolwiek konflikcie jest agresywne, zamiast własnej zmiany człowieka pojawia się brak kompromisu. Wtedy zaczyna się wojna. Wtedy wzrasta popęd do dobrobytu i większej stabilności, a czczenie mamony w końcu doprowadza do śmierci współczesnej cywilizacji.

To dlatego ważnym jest zrozumienie, że musimy się zmieniać w każdej sekundzie. Dla zmian potrzebne jest dużo miłości w naszej duszy, i dlatego musimy oddawać dużo energii. Jest to bardzo ważny aspekt. Wczoraj powiedziałem, że potrzeba nie tylko okresowego odosobnienia i modlitw, ale trzeba także oddawać swoją energię, np. poprzez dbanie o bliskich, „kochaj swoich sąsiadów“. Dzisiaj „sąsiad“ brzmi dziwnie, więc dbajcie o swoją rodzinę, kochajcie i dbajcie o przyjaciół. Jest to prosta formuła. Kreatywna praca. Dlaczego hobby jest tak popularne? Ponieważ nie otrzymujesz za to pieniędzy, oraz dajesz coś od siebie (oddajesz energię), i każde takie zainteresowanie ma chwilę bezinteresownego tworzenia. To leczy duszę. Wielu ludzi uświadomiło sobie, że gdy człowiek odchodzi na emeryturę, to jest gotowy do pracy za darmo, ponieważ dzięki temu czuje się zadowolony, do tego fizyczny ruch itd.

Jednak jest tutaj bardzo ważny moment. Zewnętrzne tworzenie (działanie) i ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do choroby, jeśli w duszy czujesz się źle. Uprawianie sportu powinno być wykonywane z wysokim uczuciem w duszy, gdy twoja wewnętrzna energia idzie w górę. Wtedy pojawia się pytanie: Jak zwiększyć wewnętrzną energię? Odpowiedź jest bardzo prosta. W każdej sekundzie musisz oddawać porcję miłości światu dookoła ciebie. Jak to może wyglądać? Zrozum prostą zasadę: Ludzie dookoła ciebie muszą czuć się dobrze, osoby będące w twoim otoczeniu muszą się (z tobą) czuć dobrze. Jednak czuć się dobrze nie z powodu ubrań, bogactwa, tylko czuć się dobrze wewnątrz. Możesz powiedzieć komplement, porozmawiać, przytulić się, porobić coś razem. Zawsze musisz oddawać energię. I kiedy myślę, że ludzie dookoła mnie muszą czuć się dobrze, to otaczający mnie świat będziesz musiał się zmienić, a to wymaga, abym ja się zmienił, i wtedy zawsze będę miał impuls do zmiany siebie.

Co powiedziałem, gdy rozpocząłem swoje badania? Wstrzymaj swój gniew i obrazę, bo inaczej umrzesz. Później był następny krok, powiedziałem: „Potrafisz powstrzymać się od gniewu i obrazy, teraz zaakceptuj ból i przebacz”. Ponieważ, gdy powstrzymujesz swój gniew, to owszem, on nie wzrasta, jednak pozostaje wewnątrz ciebie. Twoja przeszłość się ciebie trzyma, wszystko jest połączone. Postaraj się przebaczyć, to był drugi krok. Mówię: „Postaraj się nie tylko przebaczyć, ale ujrzeć w tym wyższy sens“. Jeśli ktoś cię źle traktuje, oznacza to, że w czymś nie jesteś jeszcze doskonały, źle się zachowujesz, to ty to sprowokowałeś. Oznacza to, że musisz się rozwijać, widzieć Wyższą Wolę i dalej się rozwijać.

Jeśli pozostawisz swoją własność, obejrzysz się, ktoś to ukradnie, a ty będziesz wtedy płakać: „Okradli mnie!“ i będziesz mieć urazę, jak gdyby cały świat był zły. Nie zostawiaj swojej własności, ty musisz rzeczywiście się zmienić. Opowiadałem już wam historię, jak pewna kobieta mówi: „Wszyscy ludzie to dranie, łajdaki, szuje, ostatnio ukradli mi telefon.“ Pytam się: „Gdzie?“ – „Zostawiłam go na ławce, wróciłam za 30 minut, i już go nie było, ktoś go ukradł.“ Oczywiście, że z takim nastawieniem do świata zawsze będziecie czuć się urażeni. Więc, kiedy rozumiecie, że sprowokowaliście drugą osobę… Nie prowokujcie. Stale się rozwijaj, to jest trzeci etap. A czwarty etap to zrozumienie, że jeśli chcesz, aby świat był w harmonii, jeśli ty chcesz być w harmonii ze światem, wtedy stale musisz rozwijać i zmieniać siebie oraz otaczający cię świat. W każdej sekundzie świat powinien czuć się z tobą dobrze. I wtedy nie będziesz narzucać się sytuacji, a sytuacja nie będzie tobą targać. Będziesz doganiać sytuację i ją wyprzedzać, wtedy będzie robił to, co chcesz i będziesz miał pomyślność. Musimy żyć według tych etapów rozwoju.

Jednak człowiek jest aktywny religijnie i myśli: „Modlę się, wybaczam, ale gdzie jest moje zdrowie, gdzie są moje pieniądze?“ Przepraszam, ale twoje zdrowie, pieniądze, dobrobyt, rodzina, to wszystko jest twoja energia. Twoją energią jest miłość, gdy jesteś gotów oddawać tą energię we wszystkich formach; gdy jesteś gotowy ponieść stratę, gdy żyjesz zgodnie z tą prostą prawdą, wtedy świat zaczyna się zmieniać. Ważnym aspektem jest oddawanie swojej energii. Pamiętacie co powiedział Chrystus? Nie zakopuj swoich talentów w ziemi, będziesz za to ukarany. Talent jest ilością wysiłków, które zainwestowałeś w zdobycie tych pieniędzy. Oznacza to: „Nie zakopuj swojej energii w ziemi“, to nam powiedział Chrystus, bo inaczej zostaniesz odgórnie ukarany. To dlatego mówimy: „Lenistwo jest źródłem wszelkiego zła“. Ponieważ jeśli człowiek nie chce oddawać swojej energii, wtedy nie chce otrzymywać, i następnie pojawiają się problemy. Ten, kto potrafi oddawać swoją energię jest tym, kto potrafi pójść na kompromis. On nie zależy od drugiej osoby, on nie będzie czuł się obrażony. Nie ma potrzeby czuć się zranionym, jeśli można po prostu polepszyć sytuację, wychowywać drugą osobę; to znaczy zamiast czuć się zranionym, zamiast obwiniać innych i być przygnębionym, po prostu zmieni on sytuację na lepsze. Osoba kreatywna nie będzie marnowała swojego czasu na obrażanie się, żałowanie, narzekanie; będzie podejmowała wysiłek, aby zmienić sytuację. Pogodzi się z drugą osobą zamiast się obrażać. Łatwiej jest się pogodzić i rozstrzygnąć daną kwestię niż siedzieć i na wszystko narzekać. Osoba z wysokim wewnętrznym uczuciem miłości zawsze będzie szukała drogi do porozumienia, do rozwiązania jakiegokolwiek problemu, konfliktu.


Źródło: link

Autor: Antropozofiablog

Witam na blogu poświęconym Rudolfowi Steinerowi i jego dziełu - Antropozofii. Na miarę swoich możliwości tłumaczę wykłady Rudolfa Steinera i fragmenty z jego wykładów. Tutaj chcę oddać głos panu Steinerowi: "Dzisiaj będziemy zajmować się czymś, co pokaże nam jak istotnym jest, w oparciu o badania, które mogą być wykonane w wyższych światach, doświadczać tego, co przyszłość trzyma dla ludzkości. Misja ruchu Nauki Duchowej wiąże się z ważnymi wydarzeniami okresu przejściowego, w którym właśnie żyjemy. Stąd też możemy być pewni, że jeszcze wiele leży przed nami w przyszłości, i dlatego w Nauce Duchowej szukamy przewodnictwa w podejmowaniu odpowiednich działań w chwili obecnej."

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s