Wszelki rozwój, który odbywa się z samolubstwa jest zły i karygodny

Nie ma wyższego rozwoju bez innego [rozwoju] zepchniętego w otchłań. Królestwa mineralne, roślinne i zwierzęce zostały zepchnięte w ten sposób. Ktokolwiek rozwija się w górę, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, jest to wielka tragedia; następstwem każdego świętego jest to, że wielka ilość istot zostaje strącona w otchłań.

Nie byłoby rozwoju, gdyby to zepchnięcie w dół nie miało miejsca. Człowiek musi nieustannie strącać innych w dół, kiedy on rozwija się w górę. To dlatego wszelki rozwój, który następuje z samolubstwa* jest zły i karygodny; jest on uzasadniony jedynie wtedy, gdy jest wykonywany dla rozwoju innych istot. Jedynie ten, kto podniósłby tych, którzy zostali zepchnięci w dół, nadaje się do rozwoju.


Źródło: link

*self-interest

Reklamy