Jaki jest pożytek z nowych ruchów Duchowych?

Jakże często obecnie słyszymy: „Jaki jest pożytek z nowych ruchów Duchowych? Mamy nasze stare tradycje, które zachowały się od tak dawna, od kiedy dokumentuje to historia; nie psujmy tych tradycji tym, co mówią ci ludzie, którzy zawsze myślą, że wiedzą najlepiej!“ Jest to egoistyczna ekspresja ludzkiej duszy. Ci, którzy tak mówią, nie są tego świadomi; nie zdają sobie sprawy z tego, że troszczą się jedynie o wymagania swojej własnej duszy. Sami w sobie czują: „Jesteśmy zupełnie usatysfakcjonowani tym, co mamy!“

I ustanawiają dogmat, okropny dogmat z punktu widzenia sumienia: „Jeśli jesteśmy usatysfakcjonowani naszą ścieżką, to ci, którzy muszą się od nas uczyć, którzy przychodzą po nas, muszą nauczyć się odnajdywać satysfakcję w taki sam sposób, w jaki my to zrobiliśmy. Wszystko musi trwać w taki sposób, jak my czujemy, że jest właściwie, zgodnie z naszą wiedzą!“ Taki sposób mówienia jest bardzo, bardzo częsty w zewnętrznym świecie. To wynika nie tylko z limitów ograniczonej duszy, ale związane jest też z tym, co moglibyśmy nazwać egoistyczną skłonnością ludzkiej duszy. W życiu religijnym dusze mogą być w rzeczywistości ekstremalnie egoistyczne, nosząc przy tym maskę pobożności.


Źródło: link

Reklamy

Autor: Antropozofiablog

Witam na blogu poświęconym Rudolfowi Steinerowi i jego dziełu - Antropozofii. Na miarę swoich możliwości tłumaczę wykłady Rudolfa Steinera i fragmenty z jego wykładów. Tutaj chcę oddać głos panu Steinerowi: "Dzisiaj będziemy zajmować się czymś, co pokaże nam jak istotnym jest, w oparciu o badania, które mogą być wykonane w wyższych światach, doświadczać tego, co przyszłość trzyma dla ludzkości. Misja ruchu nauki duchowej wiąże się z ważnymi wydarzeniami okresu przejściowego, w którym właśnie żyjemy. Stąd też możemy być pewni, że jeszcze wiele leży przed nami w przyszłości, i dlatego w nauce duchowej szukamy przewodnictwa w podejmowaniu odpowiednich działań w chwili obecnej."