Ludzie muzykalni

Są ludzie, którzy łatwo identyfikują się z innym człowiekiem, którzy odnoszą się do tego, co on przeżywa. Mogą oni też sympatyzować z każdym zwierzęciem, z każdym żukiem, z każdym ptakiem, i czują radość razem z tym co wydarza się wokół nich, lub czują smutek razem z napotkanymi ludźmi, którzy są smutni. Czytaj dalej „Ludzie muzykalni”

Reklamy

Karma i Reinkarnacja – 12 podejść

Zostało pomyślane przez kilkoro wielkich ludzi, że jeśli zebrać na dany temat 12 punktów widzenia, to można w ten sposób osiągnąć znaczące zrozumienie. Artykuł ten dąży właśnie w tym kierunku, aby przedstawić dynamikę reinkarnacji i karmy z dwunastu punktów widzenia.

Sedno prezentowanego tutaj materiału służy dwojako: pomaga wyjaśnić rzeczywistą naturę reinkarnacji i karmy oraz stara się odpowiedzieć na głosy naszej obecnej materialistycznej fazy rozwoju człowieka, które to próbują zaprzeczyć istnieniu karmy i reinkarnacji. Czytaj dalej „Karma i Reinkarnacja – 12 podejść”

Jakież to samolubstwo doprowadziło mnie do tego niezadowolenia?

Cała uporczywość, cała samolubność, mają destrukcyjny wpływ na myślenie. Wszystkie cechy związane z uporem i egoizmem – takie jak ambicja, próżność, wszystkie te rzeczy wydają się w różny sposób formować niezdrowe myślenie i działać niekorzystnie na nasz nastrój duszy. Czytaj dalej „Jakież to samolubstwo doprowadziło mnie do tego niezadowolenia?”

Nieomylność papieża dla wielu ludzi nie jest już ważna, ale zamiast tego mamy nieomylność profesora

W dzisiejszej Europie jest mnóstwo ludzi, którzy myślą, że nauczyli się obchodzić bez dogmatów, ale to właśnie wolnomyśliciele i materialiści są najgorszymi fanatykami dogmatów. Dogmaty materializmu są bardziej uciążliwe, niż jakiekolwiek inne. Czytaj dalej „Nieomylność papieża dla wielu ludzi nie jest już ważna, ale zamiast tego mamy nieomylność profesora”

Organy postrzegania

Tak jak oko i ucho rozwijają się w ciele jako narządy percepcji, jako zmysły procesów fizycznych, tak też człowiek rozwija w sobie duszę i duchowe organy percepcji, poprzez które otwierają się dla niego światy duchowe. Dla tych, którzy nie mają takich wyższych zmysłów, światy te są ciemne i głuche, tak samo jak świat materialny jest ciemny i głuchy dla istot bez oczu i uszu.

Autor słów: Rudolf Steiner, źródło oryginału nieokreślone

Nie Będzie Tak Wygodnie

W ciągu mojego życia otrzymałem niezliczone listy od ludzi kościoła, twierdzących, że Antropozofia to piękna rzecz, ale jest sprzeczna z „prostą, zwyczajną chrześcijańską wiarą” w zbawienie duszy przez Chrystusa, wiecznego życia osiągniętego poprzez Chrystusa, bez konieczności robienia czegoś w tym kierunku. „Wiara w zbawienie przez Chrystusa” jest czymś, z czego nie potrafią zrezygnować. Czytaj dalej „Nie Będzie Tak Wygodnie”