Eteryzacja krwi – pytania po wykładzie

Pytanie: Jak rozumieć słowa wypowiedziane przez Pawła: „przemawiać językami“ (I Kor. 12:10) ? Czytaj dalej „Eteryzacja krwi – pytania po wykładzie”

Istoty Arymaniczne i Lucyferyczne – odciągające od ścieżki środkowej

Istoty Arymaniczne starają się oddziaływać na ludzi w taki sposób, żeby utracili oni kontakt ze światem duchowym i całkowicie związali się z ziemią, z materią. Natomiast istoty Lucyferyczne pragną odciągnąć ludzi od zadań, jakie mają do spełnienia w czasie życia ziemskiego; Czytaj dalej „Istoty Arymaniczne i Lucyferyczne – odciągające od ścieżki środkowej”

Kto najgłośniej krzyczy

Kto najgłośniej krzyczy, że diabeł nie istnieje? – Ci, którzy są najbardziej przez niego opętani. Gdyż duch, którego nazywamy Arymanem jest ogromnie zainteresowany tym, aby jego istnienie zostało zaprzeczone przez tych, którymi on najbardziej zawładnął. Czytaj dalej „Kto najgłośniej krzyczy”

Ponowne ukazanie się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 1

W procesie ludzkiej ewolucji istnieje pewien określony związek pomiędzy przeszłością a przyszłością. Badanie tego związku rzuca wiele światła na pytanie, które możemy wyrazić w ten sposób: Co jest naszym zadaniem jako ludzi w każdym poszczególnym okresie ewolucji?

Gdy spotkaliśmy się tutaj jakiś czas temu, to powiedzieliśmy sobie różne rzeczy o przeszłości w ewolucji człowieka, a dzisiaj dodam coś o związku między przeszłością a najbliższą przyszłością. Czytaj dalej „Ponowne ukazanie się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 1”

Upadek ludzkiego pojmowania

Ludzie przypuszczają, że ci, którzy starają się dotrzeć do prawdy poprzez Naukę Duchową, spotkają się z pogardą, kpiną i krytyką. W szóstej epoce będą oni poddawani leczeniu! Czytaj dalej „Upadek ludzkiego pojmowania”

Internet i Technologia

Wreszcie mamy pogląd na to, czym właściwie jest internet, oraz mocny wgląd w siły jakie leżą u podstaw technologii elektrycznej, które osłabiają jakość naszego życia i relacji społecznych. Ci, którzy podnoszą swoją świadomość w obszarze tych ukrytych sił mogą się przed nimi bronić. Jest nadzieja na pojawienie się technologii, która nie jest zależna od prądu elektrycznego.
Czytaj dalej „Internet i Technologia”