Postęp poprzez trudne doświadczenia

To prawda, przechodzimy przez trudne i bolesne doświadczenia, ale w większych stosunkach życiowych, te obecne sytuacje przedstawiają się jako coś, co nas w życiu najbardziej wzmacnia i wzbogaca. Czytaj dalej „Postęp poprzez trudne doświadczenia”

Konsekwencje nienawiści

Kiedy kontemplujemy nad ludźmi, którzy żyją pomiędzy śmiercią a narodzinami, i starają się przetłumaczyć na nasz język to, co ich dręczy, to mówią nam co następuje: „Żyje we mnie coś, co sprawia, że cierpię. Wychodzi to z mojego własnego „ja“. Czytaj dalej „Konsekwencje nienawiści”

Po śmierci

Kiedy przechodzimy przez bramę śmierci, po naszym życiu na Ziemi jest kilka dni, kiedy obrazy właśnie skończonego życia występują przed nami w olbrzymiej perspektywie. Te obrazy pojawiają się nagle: zdarzenia z dawnych lat oraz z kilku ostatnich dni są tam jednocześnie. Czytaj dalej „Po śmierci”

Siergiej Łazariew – Zamknięcie przywiązania do przeszłości


Poniżej wklejam tłumaczenie na podstawie napisów. Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Zamknięcie przywiązania do przeszłości”

Kamaloka – teraz sam muszę doznawać tego bólu i cierpienia

Podczas swojego życia człowiek nie czyni jedynie tego, co przynosi przyjemność; żyje on także w towarzystwie innych ludzi oraz innych stworzeń. Świadomie czy nieświadomie, umyślnie czy nieumyślnie, powoduje on przyjemność i ból, radość i smutek u zwierząt i ludzi. Wszystkie takie okoliczności spotkają go ponownie podczas przeżywania okresu Kamaloki Czytaj dalej „Kamaloka – teraz sam muszę doznawać tego bólu i cierpienia”