Czas pobytu w Devachanie po śmierci

Pobyt w Devachanie nie jest jednakowy dla wszystkich ludzi. Niewykształcony dzikus, który niewiele doświadczył z tego świata, który mało używał swojego umysłu i odczuwania, krótko przebywa w Devachanie. Czytaj dalej „Czas pobytu w Devachanie po śmierci”

Kamaloka

Istnieje wewnętrzny związek pomiędzy aktywnością człowieka a jego narządami. Człowiek potrzebuje swoich narządów dla najniższych jak i dla najwyższych impulsów; potrzebuje ich także w sztuce. Kiedy ktoś raz na zawsze wchłonął wszystko ze świata, wtedy nie ma on już dalszego użytku (pożytku) ze swoich narządów. Pomiędzy narodzinami a śmiercią człowiek przyzwyczaja się do postrzegania świata poprzez swoje narządy (zmysłów). Po śmierci to, do czego się przyzwyczaił musi powoli zostać odłożone na bok. Czytaj dalej „Kamaloka”

Eteryzacja krwi cz. 1

Wszędzie tam, gdzie my, jako ludzie dążymy do wiedzy, czy to jako mistycy czy to jako realiści, lub w jakikolwiek inny sposób, to wymagane jest od nas nabycie samo-poznania. Jak już podkreślałem wiele razy przy innych okazjach, ta wiedza o ludzkiej duszy nie jest wcale łatwa do osiągnięcia, jak to wielu ludzi wierzy – pośród których czasami są nawet antropozofowie. Antropozof powinien być stale świadomy przeszkód, które mogą nastąpić w jego wysiłkach. Nabycie samo-poznania jest absolutnie niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć wartościowy cel w światowej egzystencji, i jeśli nasze działania mają być nas godne jako członków ludzkości. Czytaj dalej „Eteryzacja krwi cz. 1”

Doświadczenia są przekształcane w zdolności

Sposób, w jaki doświadczenia na Ziemi są przetwarzane jest taki, że tylko mała część tych doświadczeń jest zatrzymywana; każda nabywana umiejętność potrzebuje znacznie więcej niż to, co jest zatrzymane na końcu. Na przykład, człowiek nie pamięta jak nauczył się pisać. Nabycie zdolności do pisania towarzyszyło wielu różnym doświadczeniom. Te doświadczenia przechodzą w jedną zdolność, w umiejętność pisania. Czytaj dalej „Doświadczenia są przekształcane w zdolności”