Misja zła

Siła potrzebna do przezwyciężenia zła przyniesie siłę, która może osiągnąć wyżyny świętości. Pole musi być nawożone, a nawóz musi fermentować w glebie; podobnie też, ludzkość potrzebuje nawożenia złem, w celu osiągnięcia najwyższej świętości. Czytaj dalej „Misja zła”

Mówienie nieprawdy wpływa na zmniejszenie wartości naszego ego

Obecnie w naszym życiu na Ziemi jest tylko jeden człon naszej istoty, nad rozwojem którego możemy pracować w prawdziwym tego słowa znaczeniu, tym członem jest nasze ego. Co to oznacza pracować nad rozwojem „Ja“ (Jaźni/ego)? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy uświadomić sobie, co sprawia, że ta praca jest konieczna. Czytaj dalej „Mówienie nieprawdy wpływa na zmniejszenie wartości naszego ego”

Powaga życia

Rzeczywiście, trzeba powiedzieć: pewna powaga życia rozpoczyna się wtedy, gdy zaczyna być osiągane wyższe poznanie. I nawet jeśli ktoś nie osiągnie nic innego, to jest jedna rzecz, którą osiągnie: nauczy się on rozpoznawać własne wady i niedoskonałości z nieograniczoną jasnością. Czytaj dalej „Powaga życia”

W żadnej sytuacji nie mamy prawa rezygnować z miłości

„Świat jest wspaniały. Jest wspaniały w każdym swoim przejawie, wspaniały w swojej istocie, bo jest Boski. Ponieważ każda sytuacja prowadzi do miłości i Boga, w żadnej sytuacji nie mamy prawa rezygnować z miłości, uśmiechu, radości i optymizmu. Czytaj dalej „W żadnej sytuacji nie mamy prawa rezygnować z miłości”

Przywiązanie do mądrości

Cała wiedza zdobywana jedynie dla wzbogacenia własnej wiedzy i zgromadzenia własnego skarbu prowadzi cię z dala od ścieżki; ale cała wiedza zdobywana dla wzrostu dojrzałości w procesie ludzkiego uszlachetnienia i rozwoju kosmicznego prowadzi cię krok naprzód.

Autor słów: Rudolf Steiner, źródło oryginału nieokreślone