Uczeń wyższego poznania

Każdy kto szuka wyższej wiedzy, musi ją w sobie uformować. Musi zaszczepić ją w swojej duszy. Nie można dosięgnąć jej nauką; można to zrobić tylko poprzez życie. Tak więc każdy, kto pragnie zostać uczniem wyższej wiedzy, musi wytrwale pielęgnować wewnętrzne życie uczucia nabożeństwa*. Czytaj dalej „Uczeń wyższego poznania”

Agresywni nauczyciele/Zdrowie

Dziecko odbiera ze swojego środowiska nie tylko wrażenia zmysłowe, ale wchłania także zachowanie innych ludzi poprzez życie uczuciowe; wchłania ich charakter, ich dobrą wolę lub złe intencje. Czytaj dalej „Agresywni nauczyciele/Zdrowie”

Nauka Duchowa jako przygotowanie do Nowego Postrzegania Eterycznego

Nasze wykłady na spotkaniach grupowych niewiele przyczyniłyby się do naszego rozwoju, jeśli od czasu do czasu nie moglibyśmy mówić o bardziej intymnych procesach życia duchowego ludzkości. Tym, do czego powinniśmy dążyć w naszych grupach, jest przygotowanie do osiągania wyższych prawd duchowych. Jednocześnie nie wolno nam myśleć, że takie przygotowanie składa się jedynie z teorii i idei. To, co nazywamy przygotowaniem do osiągnięcia wyższych prawd, powinno naprawdę polegać na pewnym stanie uczuć i doznań w naszej duszy. Poprzez życie w naszych grupach i poprzez fakt, że spotykamy się co tydzień, nasze dusze powinny stopniowo dojrzewać do punktu, w którym stają się wrażliwe nawet na te elementy nauki duchowej, które schodzą – albo, jeśli wolicie, wznoszą się – od bardziej ogólnych prawd, do konkretnych faktów z życia.
Czytaj dalej „Nauka Duchowa jako przygotowanie do Nowego Postrzegania Eterycznego”

Wydarzenie ukazania się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 2

Zdolności ludzkiej duszy zostaną przekształcone. A co jest z tym związane? Istota, którą nazywamy Chrystusem była na Ziemi w ciele fizycznym na początku naszej ery. On nigdy już nie powróci w ciele fizycznym, ponieważ było to wyjątkowe wydarzenie i ono nie zostanie powtórzone. Jednak powróci w formie eterycznej we wskazanym okresie. Ludzie nauczą się dostrzegać Chrystusa, ponieważ dzięki eterycznemu postrzeganiu będą ku niemu wzrastać. Chrystus nie schodzi już aż do ciała fizycznego, ale tylko do ciała eterycznego, więc ludzie muszą się rozwinąć do etapu, w którym będą mogli Go postrzegać.
Czytaj dalej „Wydarzenie ukazania się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 2”

Internet i Technologia

Wreszcie mamy pogląd na to, czym właściwie jest internet, oraz mocny wgląd w siły jakie leżą u podstaw technologii elektrycznej, które osłabiają jakość naszego życia i relacji społecznych. Ci, którzy podnoszą swoją świadomość w obszarze tych ukrytych sił mogą się przed nimi bronić. Jest nadzieja na pojawienie się technologii, która nie jest zależna od prądu elektrycznego.
Czytaj dalej „Internet i Technologia”

Apostoł Paweł – Hymn o Miłości

post

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Czytaj dalej „Apostoł Paweł – Hymn o Miłości”