Zło musi istnieć po to, aby wzmocnić siły człowieka

Trzeba mieć świadomość tego, że złe siły także powinny być włączone do rozwoju Ziemi. Czytaj dalej „Zło musi istnieć po to, aby wzmocnić siły człowieka”

Reklamy

Wydarzenie ukazania się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 2

Zdolności ludzkiej duszy zostaną przekształcone. A co jest z tym związane? Istota, którą nazywamy Chrystusem była na Ziemi w ciele fizycznym na początku naszej ery. On nigdy już nie powróci w ciele fizycznym, ponieważ było to wyjątkowe wydarzenie i ono nie zostanie powtórzone. Jednak powróci w formie eterycznej we wskazanym okresie. Ludzie nauczą się dostrzegać Chrystusa, ponieważ dzięki eterycznemu postrzeganiu będą ku niemu wzrastać. Chrystus nie schodzi już aż do ciała fizycznego, ale tylko do ciała eterycznego, więc ludzie muszą się rozwinąć do etapu, w którym będą mogli Go postrzegać.
Czytaj dalej „Wydarzenie ukazania się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 2”

Wydarzenie ukazania się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 1

Gdy ktoś zajmuje się przez jakiś czas koncepcją świata przedstawioną przez Naukę Duchową,‭ ‬i następnie pozwala różnym ideom,‭ ‬myślom i elementom wiedzy pracować nad‭ (‬w‭) ‬nim,‭ ‬to pojawiają się w nim różnorodne pytania,‭ ‬a on coraz bardziej staje się duchowym naukowcem poprzez kojarzenie takich pytań‭ ‬-‭ ‬które w rzeczywistości są pytaniami doznań,‭ ‬uczuć,‭ ‬w skrócie pytaniami dotyczącymi życia‭ ‬-‭ ‬z ideami nauki duchowej.‭ ‬Idee te nie służą jedynie do zaspokojenia naszej teoretycznej czy naukowej ciekawości.‭ ‬Raczej rozjaśniają one nam zagadki życia,‭ ‬tajemnice istnienia.‭ ‬W rzeczywistości,‭ ‬te myśli i idee są dla nas owocne tylko wtedy,‭ ‬gdy już nie mamy o nich jedynie myśli,‭ ‬uczuć‭ ‬i wrażeń,‭ ‬ale kiedy będąc pod ich wpływem,‭ ‬uczymy się inaczej patrzeć na świat wokół nas.‭ ‬Idee te powinny przepoić nas ciepłem‭; ‬powinny stać się w nas impulsami,‭ ‬siłami serca i duszy.
Czytaj dalej „Wydarzenie ukazania się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 1”

4 Ciała Człowieka

Człowiek składa się z czterech powłok, ciał. Królestwo mineralne rezonuje z ciałem fizycznym, królestwo roślinne z ciałem eterycznym i królestwo zwierzęce z ciałem astralnym. Czwarty element jest aspektem, który jest unikalny dla człowieka – Ego – choć nadal może być traktowany jako część świata przyrody, z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy zakorzenieni w Ziemi tak samo jak pozostałe trzy królestwa. Po drugie, zwierzęta, przynajmniej na poziomie gatunku, także posiadają element egoistyczny.
Czytaj dalej „4 Ciała Człowieka”

Apostoł Paweł – Hymn o Miłości

post

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Czytaj dalej „Apostoł Paweł – Hymn o Miłości”