Egotyzm i Altruizm

W pewnych okolicznościach to, co nazywa się miłością może być bardzo egoistyczne. Obserwacja życia pokaże jak często to, co nazywa się miłością jest egoizmem. Ale egotyzm rozszerzony poza osobę może również być bardzo bezinteresowny, tzn. może chronić, pielęgnować i dbać o to, co przynależy do niego. Czytaj dalej „Egotyzm i Altruizm”

Trzymanie się faktów

To, co mówimy obecnie, niewiele odnosi się do zewnętrznych faktów. Jest to głównie wynik różnych opinii i pasji*. Jednak gdy do naszych zewnętrznych percepcji zmysłowych dodajemy to, co nie pasuje do czystej rzeczywistości, i odzwierciedlamy to jako myśli, to niszczymy naszą zdolność do wyższego poznania. […] Czytaj dalej „Trzymanie się faktów”

Prawdomówność; trzymanie się faktów

Jeśli wzniesienie się człowieka ma faktycznie nastąpić, to doświadczenia, które mamy ze światem fizycznym muszą prowadzić nas do świata duchowego. […] Czytaj dalej „Prawdomówność; trzymanie się faktów”

Myśli są rzeczywistościami

Aby wniknąć w świat duchowy, konieczne jest myślenie zgodne z prawdą. Wymaga to czystego rozpoznania tego, jak sprawy się mają. Myśli są rzeczywistymi istotami, a myśli nieprawdziwe są złymi, przeszkadzającymi, niszczącymi istotami. Czytaj dalej „Myśli są rzeczywistościami”

Stosunek nauki duchowej

Stawiając dzisiaj to pytanie, należy coś powiedzieć o pełnym stanowisku nauki duchowej wobec tych pytań. To pytanie, również dotyczące zdrowia, musi być rozumiane w taki sposób, że nauka duchowa w żaden sposób nie spiera się w tym czy w tamtym kierunku. Czytaj dalej „Stosunek nauki duchowej”

Faktów nie można udowodnić, fakty trzeba doświadczyć

Tym, którzy wciąż zaprzeczają rzeczywistości duchowej, mówiąc: „Tego nie można udowodnić, a wszystko musi być udowodnione”, chciałbym zadać jedno pytanie: Czy możliwym byłoby udowodnienie istnienia wieloryba w świecie fizycznym, jeśli żaden wieloryb nigdy (wcześniej) nie zostałby odkryty? Czytaj dalej „Faktów nie można udowodnić, fakty trzeba doświadczyć”

Tak samo rzeczywiste jak wieloryb

Intelekt nie może zrobić nic innego, jak łączyć i systematyzować fakty. Fakty mogą być doświadczane, ale nie mogą być „udowodnione przez intelekt“. Intelektem nie można udowodnić istnienia wieloryba. Trzeba albo samemu go zobaczyć albo ktoś musi opisać to, że go widział. Czytaj dalej „Tak samo rzeczywiste jak wieloryb”

Nie pojęcia i definicje, lecz bezpośrednia obserwacja rzeczywistości

W chwili obecnej ludzie na ogół nadają znaczenie tylko zjawiskom naturalnym, zjawiskom świata fizycznego, które są częścią historycznej ewolucji. Ludzie będą musieli ponownie nadać znaczenie wydarzeniom duchowym, które mogą być postrzegane za pomocą nauki duchowej.

W nawiązaniu do tego ważnego wydarzenia całkiem łatwo jest ustalić, w jak poważnym błędzie są ludzie, jeśli rozważając świat opierają się wyłącznie na pojęciach i definicjach, a nie na bezpośredniej obserwacji rzeczywistości. Czytaj dalej „Nie pojęcia i definicje, lecz bezpośrednia obserwacja rzeczywistości”