Eteryzacja krwi – pytania po wykładzie

Pytanie: Jak rozumieć słowa wypowiedziane przez Pawła: „przemawiać językami“ (I Kor. 12:10) ? Czytaj dalej „Eteryzacja krwi – pytania po wykładzie”

Dlaczego zrozumienie świata duchowego zostało zaciemnione

Jak to się stało, że człowiek utracił zrozumienie dla życia duchowego, które leży u podstaw wszelkiej fizycznej egzystencji. Dlaczego tak się stało? Czytaj dalej „Dlaczego zrozumienie świata duchowego zostało zaciemnione”

Przyszłe postrzeganie eteryczne

Obecnie często pojawia się pytanie, dlaczego nauka duchowa musi zostać przekazana dzisiaj, podczas gdy przykładowo 100-200 lat temu nikt nic o tym nie słyszał. Właściwie, to przekazywanie prawd duchowych zawsze miało miejsce, tylko w innej formie niż dzisiaj. Czytaj dalej „Przyszłe postrzeganie eteryczne”

Prawdziwy duch

Kiedy mówimy o duchu zgodnie z prawdą? Kiedy mówimy prawdziwie o duchu? Mówimy o duchu prawdziwie, mamy prawo mówić o duchu tylko wtedy, gdy mamy na myśli ducha jako twórcę materii. Najgorszym sposobem mówienia o duchu – mimo to, że takie mówienie jest dzisiaj postrzegane jako bardzo piękne – jest to, traktujące ducha jakby mieszkał w utopii, tak jakby duch nie powinien w ogóle dotykać materii. Czytaj dalej „Prawdziwy duch”

Dlaczego rodzimy się w świecie fizycznym?

Gdy kierujemy nasz wzrok ku światom duchowym, powinno zainteresować nas to pytanie: Dlaczego rodzimy się poza światem duchowym, w świecie fizycznym? Czytaj dalej „Dlaczego rodzimy się w świecie fizycznym?”

Chrześcijaństwo jest perspektywą, która we wszystkim widzi objawienie Boskości

Chrześcijaństwo jest perspektywą, która we wszystkim widzi objawienie Boskości. Wszystko materialne staje się iluzją, chyba że patrzymy na to, jak na wyraz Boskości. Jeśli wyprzemy się świata zewnętrznego, to wyprzemy się Boskości; Czytaj dalej „Chrześcijaństwo jest perspektywą, która we wszystkim widzi objawienie Boskości”

Błędne pojmowanie spraw duchowych

Ostatnio została opublikowana książka, którą mogę z entuzjazmem polecić, ponieważ została napisana przez bardzo inteligentnego człowieka i udowadnia ona, że nawet przez inteligentnych ludzi mogą być mówione takie bzdury o sprawach duchowych. Czytaj dalej „Błędne pojmowanie spraw duchowych”

Nie żyjemy w świecie materialnym na próżno

Obecnie są dusze, które czują, nawet jeśli tylko w najgłębszych zakamarkach swoich instynktów, że pragną doświadczyć czegoś ze świata duchowego! Są oni pionierami przyszłości, w której przyjdą dusze uważające, że ważnym jest kultywowanie życia duchowego opartego na poznaniu światów duchowych. Czytaj dalej „Nie żyjemy w świecie materialnym na próżno”