Bez ciebie nie mógłbym żyć, kłaniam się tobie z wdzięcznością

Pomyślcie o roślinie, jest ona zakorzeniona w martwym minerale. Gdyby miała świadomość, to musiałaby ukłonić się do martwego minerału i powiedzieć mu: „Bez ciebie nie mogłabym żyć; od ciebie pobieram pokarm i siłę; tobie zawdzięczam mój byt, dziękuję ci.“ Czytaj dalej „Bez ciebie nie mógłbym żyć, kłaniam się tobie z wdzięcznością”

Im więcej człowiek zdobywa zrozumienia, tym pokorniejszy się staje

Każdy kto nie wierzy z całą pokorą, że jego mądrość jest sumą wszelkiej mądrości – że jego osąd reprezentuje najwyższy osąd – wkrótce będzie w stanie zaobserwować, że poza nim są ludzie, którzy mają więcej mądrości i osądu Czytaj dalej „Im więcej człowiek zdobywa zrozumienia, tym pokorniejszy się staje”

Zawsze kiedy człowiek rozwija jedną z cnót, rozwija też nową zdolność percepcji

Wszyscy wielcy założyciele religii posiadali zdolność jasnowidzenia. Są oni przewodnikami ludzkości, a ich przykazania są przykazaniami życia moralnego opartego na prawdach astralnych i duchowych. To wyjaśnia podobieństwa we wszystkich religiach. Czytaj dalej „Zawsze kiedy człowiek rozwija jedną z cnót, rozwija też nową zdolność percepcji”

Mistrz powiedział

Nie możemy zakładać, że wszystko co wygląda jak ślepa wiara, nią jest. Na przykład, mówi się nam, że w dawnych Szkołach Misteryjnych Pitagorasa znane było zdanie: Mistrz powiedział. Ale to nigdy nie oznaczało: Mistrz powiedział, dlatego my w to wierzymy! Dla jego uczniów oznaczało to coś takiego: Mistrz powiedział, w związku z tym domaga się, abyśmy się nad tym zastanowili i zobaczyli jak daleko możemy z tym zajść, jeśli skupimy wszystkie swoje siły na tym, aby to strawić. ”Wierzyć” nie zawsze zakłada ślepe przekonanie wyrastające z pragnienia samounicestwienia. Czytaj dalej „Mistrz powiedział”