Okultysta nie utrzymuje nic, czego na swoim polu nie może dowodzić uczony

Mistyk, okultysta nie utrzymuje nic, czego na swoim polu nie może dowodzić uczony. Powiedzmy, że ktoś mówi wam prawdę matematyczną. Jeśli nie studiowaliście matematyki, to nie macie wystarczającej wiedzy, by zweryfikować tą prawdę. Nikt nie zaprzeczy, że aby osądzić prawdę matematyczną, konieczne jest najpierw osiągnięcie niezbędnych zdolności. Czytaj dalej „Okultysta nie utrzymuje nic, czego na swoim polu nie może dowodzić uczony”

Bez ciebie nie mógłbym żyć, kłaniam się tobie z wdzięcznością

Pomyślcie o roślinie, jest ona zakorzeniona w martwym minerale. Gdyby miała świadomość, to musiałaby ukłonić się do martwego minerału i powiedzieć mu: „Bez ciebie nie mogłabym żyć; od ciebie pobieram pokarm i siłę; tobie zawdzięczam mój byt, dziękuję ci.“ Czytaj dalej „Bez ciebie nie mógłbym żyć, kłaniam się tobie z wdzięcznością”

Im więcej człowiek zdobywa zrozumienia, tym pokorniejszy się staje

Każdy kto nie wierzy z całą pokorą, że jego mądrość jest sumą wszelkiej mądrości – że jego osąd reprezentuje najwyższy osąd – wkrótce będzie w stanie zaobserwować, że poza nim są ludzie, którzy mają więcej mądrości i osądu Czytaj dalej „Im więcej człowiek zdobywa zrozumienia, tym pokorniejszy się staje”

Zawsze kiedy człowiek rozwija jedną z cnót, rozwija też nową zdolność percepcji

Wszyscy wielcy założyciele religii posiadali zdolność jasnowidzenia. Są oni przewodnikami ludzkości, a ich przykazania są przykazaniami życia moralnego opartego na prawdach astralnych i duchowych. To wyjaśnia podobieństwa we wszystkich religiach. Czytaj dalej „Zawsze kiedy człowiek rozwija jedną z cnót, rozwija też nową zdolność percepcji”

Mistrz powiedział

Nie możemy zakładać, że wszystko co wygląda jak ślepa wiara, nią jest. Na przykład, mówi się nam, że w dawnych Szkołach Misteryjnych Pitagorasa znane było zdanie: Mistrz powiedział. Ale to nigdy nie oznaczało: Mistrz powiedział, dlatego my w to wierzymy! Dla jego uczniów oznaczało to coś takiego: Mistrz powiedział, w związku z tym domaga się, abyśmy się nad tym zastanowili i zobaczyli jak daleko możemy z tym zajść, jeśli skupimy wszystkie swoje siły na tym, aby to strawić. ”Wierzyć” nie zawsze zakłada ślepe przekonanie wyrastające z pragnienia samounicestwienia. Czytaj dalej „Mistrz powiedział”

Realność świata duchowego była dla mnie tak samo pewna jak w przypadku świata fizycznego – Opowieść o moim życiu

Realność świata duchowego była dla mnie tak samo pewna jak w przypadku świata fizycznego. Jednak czułem potrzebę usprawiedliwienia tego przypuszczenia. Chciałem być w stanie powiedzieć sobie, że doświadczenie świata duchowego jest iluzją w tak małym stopniu jak doświadczenie świata fizycznego. Czytaj dalej „Realność świata duchowego była dla mnie tak samo pewna jak w przypadku świata fizycznego – Opowieść o moim życiu”

Granice Mistycyzmu – Eckhart Tolle napotyka Antropozofię

Wstęp:

Ludzie tacy jak Neal Donald Walsch, Eckhart Tolle i wielu innych (w tych czasach fałszywych proroków), przedstawiają nauki, które są jak ten „wypełniony” dziurami ser [nie jest to wypełnienie, tylko ubytki]. Jest tam trochę prawdy, ale także wiele dziur, z czego niektóre są puste, a niektóre wypełnione iluzją, co oddala ludzi od ich ścieżki, a na dłuższą metę tworzy także cierpienie. Po prostu mówię: uważajcie.

Czytaj dalej „Granice Mistycyzmu – Eckhart Tolle napotyka Antropozofię”