Mówienie nieprawdy wpływa na zmniejszenie wartości naszego ego

Obecnie w naszym życiu na Ziemi jest tylko jeden człon naszej istoty, nad rozwojem którego możemy pracować w prawdziwym tego słowa znaczeniu, tym członem jest nasze ego. Co to oznacza pracować nad rozwojem „Ja“ (Jaźni/ego)? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy uświadomić sobie, co sprawia, że ta praca jest konieczna. Czytaj dalej „Mówienie nieprawdy wpływa na zmniejszenie wartości naszego ego”