Nauka fizyczna twierdzi, że wie wszystko, co można wiedzieć

Fizyczni naukowcy często twierdzą, że nauka duchowa stoi na nienaukowych podstawach. Jak może to być prawdą, kiedy nauka duchowa akceptuje wszystkie odkrycia nauki fizycznej? Czytaj dalej „Nauka fizyczna twierdzi, że wie wszystko, co można wiedzieć”

Opinie/osądy a rzeczywiste poznanie

Jest to oczywiste, że każdy może wyrazić swoją opinię odnośnie wszelkiego rodzaju rzeczy, które należą do koncepcji świata lub koncepcji życia. Każdy ma swój własny punkt widzenia. Znowu i znowu odkrywamy, że staranne badania, które wymagają zaangażowania do wewnętrznej aktywności wszelkich dostępnych środków, by zbadać i poznać ze świata choćby cokolwiek, obecnie wcale się nie liczą. Czytaj dalej „Opinie/osądy a rzeczywiste poznanie”

Lęk i pogarda w obliczu wiedzy duchowej

Obecnym usposobieniem ludzi, zwłaszcza tych w Europie Środkowej, jest albo lęk albo pogarda wobec wiedzy duchowej. Czytaj dalej „Lęk i pogarda w obliczu wiedzy duchowej”

Fanatyzm i punkty widzenia

Fanatyzm jest najgorszą rzeczą na świecie, szczególnie w edukacji – fanatyzm, który sprawia, że człowiek prze w jednym kierunku i dąży do swojego jednego celu niezależnie od wszystkiego. Czytaj dalej „Fanatyzm i punkty widzenia”

Współczesna materialistyczna koncepcja świata jest owocem lęku i niepokoju

Epoka intelektualizmu stłumiła postrzeganie tego, co leży w wewnętrznej istocie człowieka, ale nie była w stanie pozbyć się lęku. W ten sposób stało się tak, że człowiek był i nadal jest pod wpływem tego nieświadomego lęku, do stopnia mówienia, że: „W człowieku nie istnieje nic, co wykraczałoby poza narodziny i śmierć”. Czytaj dalej „Współczesna materialistyczna koncepcja świata jest owocem lęku i niepokoju”

Argumenty równej słuszności

Programy partii socjalistycznej i anty-socjalistycznej mogą być utrzymywane za pomocą argumentów o równej słuszności. I jeśli ludzie nie uświadomią sobie, że tego rodzaju „dowód“ leży całkowicie na powierzchni, że „Tak“ i „Nie“ mogą być równie dobrze uzasadnione naszą współczesną inteligencją Czytaj dalej „Argumenty równej słuszności”

Kto najgłośniej krzyczy

Kto najgłośniej krzyczy, że diabeł nie istnieje? – Ci, którzy są najbardziej przez niego opętani. Gdyż duch, którego nazywamy Arymanem jest ogromnie zainteresowany tym, aby jego istnienie zostało zaprzeczone przez tych, którymi on najbardziej zawładnął. Czytaj dalej „Kto najgłośniej krzyczy”

Obie strony

Ludzie tylko wtedy nauczą się myśleć w sposób dokładny, energiczny, kiedy skorzystają z duchowej filozofii życia i przeszkolą siebie, aby być w ten sposób wszechstronnym, kiedy zdadzą sobie sprawę z tego, że wszystko musi być rozważane z różnych punktów widzenia. Praktyczne życie już teraz z dnia na dzień nas do tego zmusza. Czytaj dalej „Obie strony”

Nie pojęcia i definicje, lecz bezpośrednia obserwacja rzeczywistości

W chwili obecnej ludzie na ogół nadają znaczenie tylko zjawiskom naturalnym, zjawiskom świata fizycznego, które są częścią historycznej ewolucji. Ludzie będą musieli ponownie nadać znaczenie wydarzeniom duchowym, które mogą być postrzegane za pomocą nauki duchowej.

W nawiązaniu do tego ważnego wydarzenia całkiem łatwo jest ustalić, w jak poważnym błędzie są ludzie, jeśli rozważając świat opierają się wyłącznie na pojęciach i definicjach, a nie na bezpośredniej obserwacji rzeczywistości. Czytaj dalej „Nie pojęcia i definicje, lecz bezpośrednia obserwacja rzeczywistości”

Dla prawdziwie praktycznej osoby nie jest ważna zawartość myśli, ale aktywność, którą one pobudzają

Znaczenie mają nie teorie, tylko nawyki myślowe. Dla prawdziwie praktycznej osoby nie jest ważna zawartość myśli, ale aktywność, którą one pobudzają. To o to w tym wszystkim chodzi. To nie ma znaczenia czy ktoś jest idealistą, ważnym w życiu jest to, że jego myśli są owocne, że stymulują życie i przynoszą rozwój. Czytaj dalej „Dla prawdziwie praktycznej osoby nie jest ważna zawartość myśli, ale aktywność, którą one pobudzają”