Siergiej Łazariew – Fragment wykładu w Pradze

Do filmu dodane są napisy.

Część duszy, która zwraca się do tego świata, także musi zostać upokorzona, a wtedy ta część duszy, która zwraca się do Boga, rozwkita i otwiera się.

Zatem, aby przestać być niewolnikiem na zewnątrz, trzeba przestać być niewolnikiem wewnątrz – gdy człowiek przestaje być niewolnikiem zwierzęcych instynktów.

Kiedy w duszy jest miłość, człowiek staje się wewnętrznie wolny, ponieważ miłość jest wieczna i nie jest od niczego zależna. Bóg nie zależy od niczego.

Zatem, ponieważ obecna zachodnia cywilizacja zaprzepaszcza miłość, wiarę i prawość, dlatego też nieuchronnie powróci do bałwochwalstwa i niewolniczych relacji.

Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Fragment wykładu w Pradze”

Ewolucja człowieka; przekształcanie ciała astralnego

Rozważmy jednego z najbardziej dzikich ludzi, który zjada swojego bliźniego, i porównajmy go z przeciętnym Europejczykiem, a następnie z wysoko rozwiniętą indywidualnością – np. z Goethem, Schillerem lub Franciszkiem z Asyżu. Czytaj dalej „Ewolucja człowieka; przekształcanie ciała astralnego”

Siergiej Łazariew – Odróżnić pożądanie od miłości

„Czy powinnam zostawić męża i syna dla mężczyzny, którego kocham?“ Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Odróżnić pożądanie od miłości”

Po śmierci

Kiedy przechodzimy przez bramę śmierci, po naszym życiu na Ziemi jest kilka dni, kiedy obrazy właśnie skończonego życia występują przed nami w olbrzymiej perspektywie. Te obrazy pojawiają się nagle: zdarzenia z dawnych lat oraz z kilku ostatnich dni są tam jednocześnie. Czytaj dalej „Po śmierci”

Pozytywne myśli i uczucia pomagają zmarłemu, a negatywne szkodzą

Bardzo ważnym jest, by przesyłać nasze myśli i uczucia do ukochanego, który zmarł i jest teraz w świecie duchowym. Nasze myśli nie mogą zawierać pragnień, by mieć zmarłego z powrotem z nami, ponieważ to komplikuje jego życie w sferach, do których musi teraz wkroczyć. Czytaj dalej „Pozytywne myśli i uczucia pomagają zmarłemu, a negatywne szkodzą”

Dusza jest przede wszystkim istotą wypełnioną pragnieniem

Dusza jest przede wszystkim istotą wypełnioną tęsknotą (pragnieniem). Jest wypełniona sympatią i antypatią, światem życzeń, pragnień. Jednak po pewnym czasie duch ujawnia duszy, że zawiera więcej niż tylko pragnienia. Czytaj dalej „Dusza jest przede wszystkim istotą wypełnioną pragnieniem”

Siergiej Łazariew – Czym jest miłość?


Poniżej wklejam tłumaczenie na podstawie napisów.

W dzisiejszych czasach słowo „miłość“ często kojarzone jest z ideą zaciągnięcia kogoś do łóżka i z seksem. W przeszłości słowo „miłość“ związane było z wyrafinowanymi uczuciami, z ideałami, z pięknem. Jednak nie jest to do końca prawidłowe Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Czym jest miłość?”

Kamaloka

Istnieje wewnętrzny związek pomiędzy aktywnością człowieka a jego narządami. Człowiek potrzebuje swoich narządów dla najniższych jak i dla najwyższych impulsów; potrzebuje ich także w sztuce. Kiedy ktoś raz na zawsze wchłonął wszystko ze świata, wtedy nie ma on już dalszego użytku (pożytku) ze swoich narządów. Pomiędzy narodzinami a śmiercią człowiek przyzwyczaja się do postrzegania świata poprzez swoje narządy (zmysłów). Po śmierci to, do czego się przyzwyczaił musi powoli zostać odłożone na bok. Czytaj dalej „Kamaloka”

Droga do serca prowadzi poprzez głowę

Droga do serca prowadzi poprzez głowę. Nawet miłość nie jest tutaj wyjątkiem. Jeżeli nie jest to jedynie ekspresja pociągu seksualnego, to oparta jest na obrazach mentalnych ukochanej osoby, które sobie tworzymy. Im bardziej idealistyczne są te obrazy mentalne, tym bardziej błoga jest miłość. Czytaj dalej „Droga do serca prowadzi poprzez głowę”