Kazania o moralności są jak mówienie do pieca

Wyższe światy przekazują nam impulsy i siły do życia, i w ten sposób otrzymujemy podstawę dla moralności. Schopenhauer niegdyś powiedział: „Głoszenie moralności jest łatwe, znalezienie dla niej podstawy jest trudne.“ Czytaj dalej „Kazania o moralności są jak mówienie do pieca”

Prawda jest skomplikowana

Kiedy, jak to często bywa, ludzie mówią, że prawda powinna być prosta, to jest to spowodowane lenistwem i niechęcią do zmagania się z wieloma pojęciami; ale największe prawdy mogą być zrozumiane tylko wtedy, gdy zdolności duchowe są wytężane do ich największej wydajności. Jeśli konieczne są znaczne wysiłki aby opisać maszynę, to na pewno nie jest uzasadnionym żądać, aby największe prawdy były najprostszymi. Czytaj dalej „Prawda jest skomplikowana”

Prawda może przybierać różne formy

Nie ma prawdy absolutnej – każda prawda ma w określonym czasie swoją szczególną misję. Dzisiaj mówimy o antropozofii, ale wiemy, że gdy odrodzimy się w przyszłości, to powinniśmy usłyszeć coś zupełnie innego i stanąć w zupełnie innym stosunku do siebie nawzajem. Czytaj dalej „Prawda może przybierać różne formy”

Nielogiczne myślenie jest dzisiaj niezwykle powszechne

W dzisiejszych czasach pojawia się niezwykła ilość nieprawidłowego myślenia. Można cierpieć bóle męczeństwa przez to strasznie nielogiczne życie świata. Każdy, kto nabył pewne jasnowidzenie, nie czuje po prostu, że to jest prawidłowe a tamto jest nieprawidłowe, lecz cierpi rzeczywisty ból, gdy staje w obliczu nielogicznego myślenia, a odczuwanie dobrego samopoczucia jest związane z jasnym, przejrzystym myśleniem. Czytaj dalej „Nielogiczne myślenie jest dzisiaj niezwykle powszechne”

Niewygodna prawda

Była dzisiaj mowa, tak jak we wcześniejszych wykładach, o innych rodzajach istot ściśle powiązanych z naszym życiem. Pewien lęk przed tymi światami, o których tutaj słyszeliście, może was napastować i doprowadzić do myślenia, że lepiej byłoby pozostać nieświadomym tych wszystkich rzeczy. Ale czy nie tak zachowuje się struś, gdy chowa głowę w piasek? Czytaj dalej „Niewygodna prawda”

Nie chodzi tylko o to, czy jest to prawdą

Nie chodzi tylko o to, czy to co zostało powiedziane jest prawdą, ale chodzi także o to, z jakiego tła duszy jest to powiedziane, z jakiego tła się to wyłania. Czytaj dalej „Nie chodzi tylko o to, czy jest to prawdą”

Każda myśl i każde uczucie jest rzeczywistością

W okultyźmie jest powiedzenie, które teraz może zostać podane do wiadomości: W świecie astralnym, każde kłamstwo jest morderstwem. Pełne znaczenie tego powiedzenia może być doceniane jedynie przez kogoś, kto ma wiedzę na temat wyższych światów. Z jaką łatwością ludzie mówią: „Och, to jest tylko myśl lub uczucie; to istnieje tylko w duszy. Uderzenie kogoś w twarz jest złe, ale złe myśli nie robią krzywdy.“ Żadne przysłowie nie jest bardziej nieprawdziwe niż te, które mówi: „Nie musisz płacić za swoje myśli“. Każda myśl i każde uczucie jest rzeczywistością Czytaj dalej „Każda myśl i każde uczucie jest rzeczywistością”

Jednostronne Prawdy

Powiedzieć coś nieprawidłowego nie jest najgorszym co może się stać, ponieważ świat wkrótce to wyprostuje; ale naprawdę poważnym jest rozważanie jednostronnych prawd jako prawdy absolutne i upieranie się przy nich. Czytaj dalej „Jednostronne Prawdy”