Przewidywanie przyszłości

Czy możliwe jest przewidywanie dalekiej przyszłości? Jest to rzeczywiście możliwe, ponieważ wszystko, co w przyszłości w końcu wydarzy się fizyczne, istnieje już w postaci zarodkowej, archetypowej. Czytaj dalej „Przewidywanie przyszłości”

Życie wewnętrzne ma wpływ na zdrowie

Poprawne idee mają na człowieka uzdrawiający wpływ, a błędne idee prowadzą go do choroby. Jeśli prześledzi się choroby, to za każdą z nich stoi błędna idea. Czytaj dalej „Życie wewnętrzne ma wpływ na zdrowie”

Przekształcanie niedoskonałości w doskonałość

Tutaj na Ziemi człowiekowi może być wszystko jedno, czy jest doskonały, czy też nie, ale w życiu pomiędzy śmiercią a ponownymi narodzinami tak nie jest. Nieodparte siły zmuszają tam człowieka, aby przekształcił niedoskonałość w doskonałość. Czytaj dalej „Przekształcanie niedoskonałości w doskonałość”

Eteryzacja krwi cz. 2

Aby w pełni ocenić znaczenie tego, w jaki sposób te dwa strumienie spotykają się w człowieku, najpierw musimy zastanowić się nad tym, co do tej pory zostało powiedziane o życiu duszy w sposób bardziej zewnętrzny, i jak to życie ujawnia potrójną polaryzację elementów: intelektualnego, estetycznego, i moralnego, które płyną z góry na dół, od mózgu do serca; musimy także zrozumieć pełne znaczenie tego, co zostało powiedziane o zwróceniu naszej uwagi na analogiczne zjawisko w makrokosmosie. To analogiczne zjawisko można dzisiaj opisać jako wynik najbardziej skrupulatnych i ostrożnych badań ezoterycznych ostatnich lat, podejmowanych przez osoby będące wśród prawdziwych Różokrzyżowców. Czytaj dalej „Eteryzacja krwi cz. 2”

Epoki kulturowe

Obecnie żyjemy w piątej po-Atlantydzkiej epoce kulturowej (1413-3573 n.e.), starożytna epoka Indyjska była jako pierwsza (7227-5067 p.n.e), starożytna epoka Perska była druga (5067-2907 p.n.e.), epoka Babilońsko-Chaldejska była trzecia (2907 – 747 p.n.e), epoka Grecko-Rzymska była czwarta (747 p.n.e. -1413 n.e.), później nastąpią epoka szósta (3573-5733) i siódma (5733-7893). Czytaj dalej „Epoki kulturowe”

Szósta po-atlantydzka epoka kulturowa będzie bardziej duchowa

Kolejna epoka po naszej (szósta po-Atlantydzka epoka kulturowa: 3573-5733) będzie już bardziej duchowa. Uczucia będą odgrywały rolę nawet w związku z nauką. Czytaj dalej „Szósta po-atlantydzka epoka kulturowa będzie bardziej duchowa”

Ludzie będą mówili: patologią jest myśleć w kategoriach duszy i ducha

Na Soborze w Konstantynopolu zarządzono, że duch nie istnieje; dogmatycznie stwierdzono, że człowiek składa się tylko z ciała i duszy, i mówienie o ludzkim duchu było herezją. W taki sam sposób zostanie wydane zarządzenie, że dusza, że życie wewnętrzne nie istnieje. Czytaj dalej „Ludzie będą mówili: patologią jest myśleć w kategoriach duszy i ducha”

Niewolnicy przeszłości, mistrzowie przyszłości

W odniesieniu do karmy, wszystkie dobre, inteligentne i prawe* czyny dokonane przez człowieka stoją po stronie kredytu; złe lub głupie czyny stoją po stronie debetu. W każdej chwili człowiek może swobodnie tworzyć nowe wpisy w karmicznej księdze życia. Nigdy nie należy sobie wyobrażać, że życie jest pod wpływem niezmiennego prawa przeznaczenia Czytaj dalej „Niewolnicy przeszłości, mistrzowie przyszłości”

Upadek ludzkiego pojmowania

Ludzie przypuszczają, że ci, którzy starają się dotrzeć do prawdy poprzez Naukę Duchową, spotkają się z pogardą, kpiną i krytyką. W szóstej epoce będą oni poddawani leczeniu! Czytaj dalej „Upadek ludzkiego pojmowania”

Nie żyjemy w świecie materialnym na próżno

Obecnie są dusze, które czują, nawet jeśli tylko w najgłębszych zakamarkach swoich instynktów, że pragną doświadczyć czegoś ze świata duchowego! Są oni pionierami przyszłości, w której przyjdą dusze uważające, że ważnym jest kultywowanie życia duchowego opartego na poznaniu światów duchowych. Czytaj dalej „Nie żyjemy w świecie materialnym na próżno”