Darek Sugier – Przekaz channelingowy z kosmosu (błędy „oświeconych”; fałszywe Jezusy)


Strony Darka są w opisie pod filmami na youtube.

Obie strony

Ludzie tylko wtedy nauczą się myśleć w sposób dokładny, energiczny, kiedy skorzystają z duchowej filozofii życia i przeszkolą siebie, aby być w ten sposób wszechstronnym, kiedy zdadzą sobie sprawę z tego, że wszystko musi być rozważane z różnych punktów widzenia. Praktyczne życie już teraz z dnia na dzień nas do tego zmusza. Czytaj dalej „Obie strony”

Złota zasada nauki okultystycznej

Oto złota zasada prawdziwej nauki okultystycznej: Dla każdego kroku, który podejmujesz w dążeniu do wyższej wiedzy, podejmuj trzy kroki ku doskonaleniu własnego charakteru. Czytaj dalej „Złota zasada nauki okultystycznej”

Jeden z najhaniebniejszych błędów

Tym, co musi przede wszystkim stać się silne i stanowcze są doświadczenia duszy, które możemy nazwać nadzwyczaj moralnymi. Doświadczenia te odciskają się jako skłonność duszy do stałości charakteru i wewnętrznego zdecydowanego spokoju. Czytaj dalej „Jeden z najhaniebniejszych błędów”

24-ta Maria Magdalena

Jeśli mowa o poprzednich wcieleniach, to istnieje godna ubolewania i zbyt powszechna tendencja odwoływania się do ważnych osobistości historycznych. Napotkałem wszelkiego rodzaju ludzi, którzy wierzyli, że wcielali się jako pewne historyczne osobowości lub jako postaci z Ewangelii. Czytaj dalej „24-ta Maria Magdalena”

Równie zadowolony / Bezinteresowność

W ogólnym wzorcu nie ma to znaczenia, czy coś wydarza się poprzez nas czy poprzez inną osobę. […] Jakże zadowolonym jest każdy człowiek, że on potrafi, że on może to zrobić. Pewne wycofanie się jest dla nas konieczne, aby czuć się równie zadowolonym wtedy, gdy ktoś inny może coś zrobić. Czytaj dalej „Równie zadowolony / Bezinteresowność”

Szczery człowiek wie, że tak naprawdę nie wie aż tak wiele

Szczery znawca zawsze wie mniej niż ten nieszczery. Szczery znawca zawsze udaje, że jest mniej sprytny niż ten, który nonszalancko wymyśla dla innych rzekomą wszechstronną wiedzę. Czytaj dalej „Szczery człowiek wie, że tak naprawdę nie wie aż tak wiele”

Zbyt dużo pieniędzy szkodzi, zbyt dużo wiedzy także

Posiadanie zbyt dużo wiedzy nie jest dla ludzi dobre, tak samo jak posiadanie zbyt dużo pieniędzy. Może to się wydawać dziwnym porównaniem, ale jest to prawdą. Czytaj dalej „Zbyt dużo pieniędzy szkodzi, zbyt dużo wiedzy także”

Apostoł Paweł – Hymn o Miłości

post

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Czytaj dalej „Apostoł Paweł – Hymn o Miłości”