Reinkarnacja, początek i koniec

Jest to błąd, kiedy teozofowie wierzą, że reinkarnacja nie miała początku i nie będzie miała końca. Reinkarnacja rozpoczęła się w epoce Lemurii i zakończy się na początku szóstej rasy głównej. Czytaj dalej „Reinkarnacja, początek i koniec”

Stanie się to bez względu na siły występujące przeciwko temu

Tak jak kiedyś era była gotowa do przyjęcia kopernikańskiej teorii wszechświata, tak też nasza era jest gotowa na wprowadzenie idei reinkarnacji i karmy do ogólnej świadomości ludzkości. Czytaj dalej „Stanie się to bez względu na siły występujące przeciwko temu”

Życie męskie i żeńskie

Niezliczone zjawiska życia staną się dla nas jasne, gdy pomyślimy o ludzkiej naturze jak o współpracujących ze sobą dwóch biegunach. W mężczyźnie biegun męski działa na zewnątrz, a żeński bardziej wewnątrz, natomiast u kobiety odwrotnie. Czytaj dalej „Życie męskie i żeńskie”

Biblia i reinkarnacja

Nie będę teraz omawiał innych nieporozumień, które można łatwo obalić. Wspomnę tylko o jednej sprawie, którą można powiedzieć w ten sposób: „Co sądzisz o tym, że w Biblii nic nie jest wspomniane o powtarzających się życiach ziemskich?“. Czytaj dalej „Biblia i reinkarnacja”

Lęk przed śmiercią

W chwili śmierci, kiedy człowiek przechodzi przez bramę śmierci, widzi on zbliżające się do niego liczne wrogie i krępujące siły. Jednak siły te przyciągane są poprzez lęk przed śmiercią. Im większy jest lęk przed śmiercią, tym większa jest ich moc. Czytaj dalej „Lęk przed śmiercią”

Karma i Reinkarnacja – 12 podejść

Zostało pomyślane przez kilkoro wielkich ludzi, że jeśli zebrać na dany temat 12 punktów widzenia, to można w ten sposób osiągnąć znaczące zrozumienie. Artykuł ten dąży właśnie w tym kierunku, aby przedstawić dynamikę reinkarnacji i karmy z dwunastu punktów widzenia.

Sedno prezentowanego tutaj materiału służy dwojako: pomaga wyjaśnić rzeczywistą naturę reinkarnacji i karmy oraz stara się odpowiedzieć na głosy naszej obecnej materialistycznej fazy rozwoju człowieka, które to próbują zaprzeczyć istnieniu karmy i reinkarnacji. Czytaj dalej „Karma i Reinkarnacja – 12 podejść”

Buddyzm i Chrześcijaństwo Paulińskie

Dzisiaj będziemy zajmować się czymś, co pokaże nam jak istotnym jest, w oparciu o badania, które mogą być wykonane w wyższych światach, doświadczać tego, co przyszłość trzyma dla ludzkości. Misja ruchu nauki duchowej wiąże się z ważnymi wydarzeniami okresu przejściowego, w którym właśnie żyjemy. Stąd też możemy być pewni, że jeszcze wiele leży przed nami w przyszłości, i dlatego w nauce duchowej szukamy przewodnictwa w podejmowaniu odpowiednich działań w chwili obecnej. W związku z tym musimy wiedzieć, co w naszych czasach ma szczególne znaczenie w myśleniu, w odczuwaniu i w woli.
Czytaj dalej „Buddyzm i Chrześcijaństwo Paulińskie”

Nauka Duchowa jako przygotowanie do Nowego Postrzegania Eterycznego

Nasze wykłady na spotkaniach grupowych niewiele przyczyniłyby się do naszego rozwoju, jeśli od czasu do czasu nie moglibyśmy mówić o bardziej intymnych procesach życia duchowego ludzkości. Tym, do czego powinniśmy dążyć w naszych grupach, jest przygotowanie do osiągania wyższych prawd duchowych. Jednocześnie nie wolno nam myśleć, że takie przygotowanie składa się jedynie z teorii i idei. To, co nazywamy przygotowaniem do osiągnięcia wyższych prawd, powinno naprawdę polegać na pewnym stanie uczuć i doznań w naszej duszy. Poprzez życie w naszych grupach i poprzez fakt, że spotykamy się co tydzień, nasze dusze powinny stopniowo dojrzewać do punktu, w którym stają się wrażliwe nawet na te elementy nauki duchowej, które schodzą – albo, jeśli wolicie, wznoszą się – od bardziej ogólnych prawd, do konkretnych faktów z życia.
Czytaj dalej „Nauka Duchowa jako przygotowanie do Nowego Postrzegania Eterycznego”