Siergiej Łazariew – Otworzyć się na świat


There are english subtitles in the film, just press the „subtitles” button.
Poniżej wklejam tłumaczenie na podstawie napisów z filmu.

W jaki sposób rozpoznamy człowieka, którego dusza zaczęła się rozpadać? Pośród pierwszych oznak jest poczucie, że jesteś wybrany przez Boga, że jesteś od innych bardziej moralny, etyczny i religijny, tak więc rozpad już się rozpoczął. Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Otworzyć się na świat”

Siergiej Łazariew – Istotą moich badań jest zmiana siebie

Poniżej wklejam tłumaczenie na podstawie napisów.

Widzicie, moje badania to nie religia. Polem moich badań jest diagnostyka, badam problemy zdrowotne. Zacząłem od zdrowia fizycznego, ale zrozumiałem, że jest ono nieosiągalne bez zdrowego ducha i zdrowej duszy. Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Istotą moich badań jest zmiana siebie”

Siergiej Łazariew – Postrzeganie religijne

Poniżej wklejam tłumaczenie na podstawie lektora.

Największym paradoksem jest to, że główna anty-religijna propaganda prowadzona jest przez przedstawicieli religijnych, ponieważ religijne złudzenia niszczą wiarę o wiele bardziej niż otwarty ateizm. Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Postrzeganie religijne”

Siergiej Łazariew – Kiedy wiara nie działa?

W filmie są wklejone napisy angielskie, poniżej wklejam tłumaczenie polskie na podstawie tych napisów.

„Wielu wierzących skupionych jest na wierze, myśląc, że wiara stoi ponad miłością. Mówią: Jeśli nie mamy wiary w Boga, to nie jesteśmy w stanie kochać kogoś, w kogo nie wierzymy. Proszę skomentuj to ze swojego punktu widzenia.” Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Kiedy wiara nie działa?”

Siergiej Łazariew – Sekret energii


W filmie są na stałe wklejone napisy angielskie, poniżej wklejam tłumaczenie polskie na podstawie tych napisów. Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Sekret energii”

Koniec czegoś, co jest jedynie uważane za religię

Jest to dla mnie niemal niezrozumiałym, że znowu, całkiem niedawno, antropozoficzna Nauka Duchowa powinna być oskarżona przez kręgi teozoficzne o niszczenie życia religijnego. Przykładowo zostało powiedziane: Życie Antropozofii zapowiada śmierć religii! Czytaj dalej „Koniec czegoś, co jest jedynie uważane za religię”

Zniesienie ducha i duszy

Kroki podjęte przez Ojców Kościoła w kierunku zniesienia ducha zostały poprowadzone dalej przez Marksa i Engelsa w ich kompleksowej próbie zniesienia duszy. Zgodnie z materialistyczną teorią dziejów impulsy duchowe nie mają znaczenia, siłami napędzającymi są siły materialne lub czynniki ekonomiczne – walka o materialny dobrobyt. To, co odnosi się do duszy jest jedynie nadbudową solidnego fundamentu procesów materialnych. Ważne jest, aby rozpoznać autentyczną katolickość Marksa i Engelsa i zauważyć w tych aspiracjach 19-stego wieku konsekwencję zniesienia ducha. […] Nie potrwa to długo, kiedy w kilku państwach zostaną ogłoszone dekrety oznajmiające, że ci, którzy na poważnie biorą istnienie duszy, nie są przy zdrowych zmysłach, i tylko ci będą traktowani za rozsądnych, którzy rozpoznają „prawdę“, a mianowicie to, że myślenie, odczuwanie i wola są niezbędnymi produktami ubocznymi pewnych procesów fizjologicznych.


Źródło: link

Indywidualne Istoty Duchowe i Niepodzielna Podstawa Świata 1, cz. 1

Przypomnijcie sobie badania, w których staraliśmy się ustalić stosunek do różnych twierdzeń współczesnej psychoanalizy. Znaczenie miało dla mnie to, żeby rozjaśnić koncepcję „nieświadomości“, aby pokazać to, że sposób, w jaki stosowane jest pojęcie „nieświadomości“ jest właściwie nieuzasadniony. Dopóki człowiek nie jest w stanie wyjść poza tą koncepcję, czysto negatywną koncepcję, dopóty nie może on powiedzieć więcej niż to, że psychoanaliza pracuje z niedostatecznymi metodami poznania w odniesieniu do tych szczególnie trudnych zjawisk. Czytaj dalej „Indywidualne Istoty Duchowe i Niepodzielna Podstawa Świata 1, cz. 1”