Panie! Panie!

Tak więc, Chrystusa rozumiemy prawidłowo poprzez prawidłowe uchwycenie tych słów Ewangelii: „Ktokolwiek nieustannie w rozpaczy wymawia: Panie!, Panie! lub Chryste! Chrystusie!“, ten nie powinien być uznawanym za prawdziwego Chrześcijanina. Antropozofii często jest wypominane to, że mówi o Chrystusie mniej niż zewnętrzne religie. Czytaj dalej „Panie! Panie!”

Konspiracje „oświeconych”

Znajdujemy najróżniejsze religie rozprzestrzenione po całej ziemi, z których wszystkie wskazują z powrotem na tego czy innego założyciela. Najpierw odkrywamy religię Krishny, która prowadzi do Krishny; później religię Buddy, która prowadzi do Buddy; później starożytną religię Hebrajską, która prowadzi do Mojżesza; i znajdujemy Chrześcijaństwo, które prowadzi do Jezusa z Nazaretu. Religie wypłynęły z wtajemniczenia Czytaj dalej „Konspiracje „oświeconych””

Wszystko zostało przesiąknięte materializmem

Pewnego dnia, 19-sty wiek będzie opisywany w historii ludzkości jako wiek materialistyczny. Ludzie 20-stego wieku nie potrafią sobie wyobrazić, jak głęboko 19-sty wiek został uwikłany w materialiźmie. Czytaj dalej „Wszystko zostało przesiąknięte materializmem”

Zawsze kiedy człowiek rozwija jedną z cnót, rozwija też nową zdolność percepcji

Wszyscy wielcy założyciele religii posiadali zdolność jasnowidzenia. Są oni przewodnikami ludzkości, a ich przykazania są przykazaniami życia moralnego opartego na prawdach astralnych i duchowych. To wyjaśnia podobieństwa we wszystkich religiach. Czytaj dalej „Zawsze kiedy człowiek rozwija jedną z cnót, rozwija też nową zdolność percepcji”

Antropozofia nie jest religią lecz instrumentem do zrozumienia religii

Antropozofia nie jest religią, lecz instrumentem do zrozumienia religii. Jest ona związana z religią w ten sam sposób, w jaki nasza matematyczna teoria związana jest ze starożytnymi książkami matematycznymi. Człowiek może zrozumieć matematykę opierając się na własnych siłach intelektualnych i prawach przestrzeni, bez odwoływania się do książki o geometrii Euklidesa. Czytaj dalej „Antropozofia nie jest religią lecz instrumentem do zrozumienia religii”

Ponowne ukazanie się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 1

W procesie ludzkiej ewolucji istnieje pewien określony związek pomiędzy przeszłością a przyszłością. Badanie tego związku rzuca wiele światła na pytanie, które możemy wyrazić w ten sposób: Co jest naszym zadaniem jako ludzi w każdym poszczególnym okresie ewolucji?

Gdy spotkaliśmy się tutaj jakiś czas temu, to powiedzieliśmy sobie różne rzeczy o przeszłości w ewolucji człowieka, a dzisiaj dodam coś o związku między przeszłością a najbliższą przyszłością. Czytaj dalej „Ponowne ukazanie się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 1”

Chrześcijaństwo jest perspektywą, która we wszystkim widzi objawienie Boskości

Chrześcijaństwo jest perspektywą, która we wszystkim widzi objawienie Boskości. Wszystko materialne staje się iluzją, chyba że patrzymy na to, jak na wyraz Boskości. Jeśli wyprzemy się świata zewnętrznego, to wyprzemy się Boskości; Czytaj dalej „Chrześcijaństwo jest perspektywą, która we wszystkim widzi objawienie Boskości”

Jedność i wielość – błędy jednostronności

Ci, którzy nie przyznają, że religie zostały dostosowane do szczególnych warunków, ale utrzymują, że wszystkie systemy religijne pochodzą z jednego niezróżnicowanego źródła, nigdy nie zdobędą prawdziwej wiedzy.

Mówienie jedynie o jedności jest jak stwierdzenie, że na stole jest sól, pieprz, papryka i cukier, ale nie jesteśmy zainteresowani każdym z nich z osobna. To, czego szukamy jest jednością, która jest wyrażona w tych różnych substancjach. Czytaj dalej „Jedność i wielość – błędy jednostronności”