W świecie astralnym wszystko istnieje w formie obrazu odbitego w lustrze

W świecie astralnym wszystko istnieje tak jakby w formie obrazu odbitego w lustrze, a zatem uczeń nauki duchowej musi stopniowo przyzwyczajać się do patrzenia na rzeczy we właściwy sposób. Na przykład, możecie ujrzeć liczbę 365, ale naprawdę odpowiada to liczbie 563. Dotyczy to wszystkiego, co widzimy w świecie astralnym. Tam, wszystko, co wychodzi z naszej własnej istoty, wygląda jakby zbliżało się do nas. Jest to bardzo ważne, by rozważyć ten fakt. Czytaj dalej „W świecie astralnym wszystko istnieje w formie obrazu odbitego w lustrze”

Samopoznanie w świecie astralnym

Uczucia i namiętności są (w świecie astralnym) wyrażone poprzez formy roślinne i zwierzęce. Kiedy w świecie astralnym człowiek zaczyna widzieć swoje pasje, to widzi je jako formy zwierzęce. Czytaj dalej „Samopoznanie w świecie astralnym”

Eteryzacja krwi cz. 1

Wszędzie tam, gdzie my, jako ludzie dążymy do wiedzy, czy to jako mistycy czy to jako realiści, lub w jakikolwiek inny sposób, to wymagane jest od nas nabycie samo-poznania. Jak już podkreślałem wiele razy przy innych okazjach, ta wiedza o ludzkiej duszy nie jest wcale łatwa do osiągnięcia, jak to wielu ludzi wierzy – pośród których czasami są nawet antropozofowie. Antropozof powinien być stale świadomy przeszkód, które mogą nastąpić w jego wysiłkach. Nabycie samo-poznania jest absolutnie niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć wartościowy cel w światowej egzystencji, i jeśli nasze działania mają być nas godne jako członków ludzkości. Czytaj dalej „Eteryzacja krwi cz. 1”

Niebiezpieczeństwa rozwoju okultystycznego

Gdy uczeń staje się jasnowidzem, to postrzega namiętności  pochodzące od ludzi jak żywy obraz. Odbite namiętności jawią się jako atakujące go zwierzęta. Czytaj dalej „Niebiezpieczeństwa rozwoju okultystycznego”

Każda myśl i każde uczucie jest rzeczywistością

W okultyźmie jest powiedzenie, które teraz może zostać podane do wiadomości: W świecie astralnym, każde kłamstwo jest morderstwem. Pełne znaczenie tego powiedzenia może być doceniane jedynie przez kogoś, kto ma wiedzę na temat wyższych światów. Z jaką łatwością ludzie mówią: „Och, to jest tylko myśl lub uczucie; to istnieje tylko w duszy. Uderzenie kogoś w twarz jest złe, ale złe myśli nie robią krzywdy.“ Żadne przysłowie nie jest bardziej nieprawdziwe niż te, które mówi: „Nie musisz płacić za swoje myśli“. Każda myśl i każde uczucie jest rzeczywistością Czytaj dalej „Każda myśl i każde uczucie jest rzeczywistością”