Siergiej Łazariew – O Polsce i Polakach

Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – O Polsce i Polakach”

Reklamy

Siergiej Łazariew – Otworzyć się na świat


There are english subtitles in the film, just press the „subtitles” button.
Poniżej wklejam tłumaczenie na podstawie napisów z filmu.

W jaki sposób rozpoznamy człowieka, którego dusza zaczęła się rozpadać? Pośród pierwszych oznak jest poczucie, że jesteś wybrany przez Boga, że jesteś od innych bardziej moralny, etyczny i religijny, tak więc rozpad już się rozpoczął. Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Otworzyć się na świat”

Siergiej Łazariew – Kiedy wiara nie działa?


W filmie są wklejone napisy angielskie, poniżej wklejam tłumaczenie polskie na podstawie tych napisów.

– Wielu wierzących skupionych jest na wierze, myśląc, że wiara stoi przed miłością. Mówią: „Jeśli nie mamy wiary w Boga, nie jesteśmy w stanie kochać kogoś, w kogo nie wierzymy“. Proszę skomentuj to ze swojego punktu widzenia.

– Dzikusy wierzą w Boga, jednak w jakiego boga wierzą? Poganie także wierzą w Boga. Jedni wierzą w tego Boga, a drudzy w innego, i wszyscy z nich mają wiarę. W jakiego Boga wierzymy? Stwórcę poznajemy jedynie poprzez uczucie miłości. Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – Kiedy wiara nie działa?”

Siergiej Łazariew – O systemach typu „Sekret”


W filmie są na stałe wklejone napisy angielskie, poniżej wklejam tłumaczenie polskie na podstawie tych napisów. Czytaj dalej „Siergiej Łazariew – O systemach typu „Sekret””

Mistrz powiedział

Nie możemy zakładać, że wszystko co wygląda jak ślepa wiara, nią jest. Na przykład, mówi się nam, że w dawnych Szkołach Misteryjnych Pitagorasa znane było zdanie: Mistrz powiedział. Ale to nigdy nie oznaczało: Mistrz powiedział, dlatego my w to wierzymy! Dla jego uczniów oznaczało to coś takiego: Mistrz powiedział, w związku z tym domaga się, abyśmy się nad tym zastanowili i zobaczyli jak daleko możemy z tym zajść, jeśli skupimy wszystkie swoje siły na tym, aby to strawić. ”Wierzyć” nie zawsze zakłada ślepe przekonanie wyrastające z pragnienia samounicestwienia. Czytaj dalej „Mistrz powiedział”