Największe, najbardziej znamienne dzieło w kosmosie, jakie można sobie wyobrazić

Tak jak tutaj na Ziemi pracujemy z siłami natury, tak jak używamy zewnętrznych obiektów natury jako narzędzi, tak też w taki sam sposób odbywa się praca pomiędzy nami a Istotami z wyższych duchowych hierarchii. Czytaj dalej „Największe, najbardziej znamienne dzieło w kosmosie, jakie można sobie wyobrazić”

Reklamy

Trzymanie się faktów

To, co mówimy obecnie, niewiele odnosi się do zewnętrznych faktów. Jest to głównie wynik różnych opinii i pasji*. Jednak gdy do naszych zewnętrznych percepcji zmysłowych dodajemy to, co nie pasuje do czystej rzeczywistości, i odzwierciedlamy to jako myśli, to niszczymy naszą zdolność do wyższego poznania. […] Czytaj dalej „Trzymanie się faktów”

Strażnik progu świata duchowego

Możemy powiedzieć, że w człowieku ukryta jest istota, która pilnie czuwa i strzeże granicy, którą trzeba przekroczyć przy wejściu do świata nadzmysłowego. Czytaj dalej „Strażnik progu świata duchowego”

Po śmierci

Kiedy przechodzimy przez bramę śmierci, po naszym życiu na Ziemi jest kilka dni, kiedy obrazy właśnie skończonego życia występują przed nami w olbrzymiej perspektywie. Te obrazy pojawiają się nagle: zdarzenia z dawnych lat oraz z kilku ostatnich dni są tam jednocześnie. Czytaj dalej „Po śmierci”

Czas pobytu w Devachanie po śmierci

Pobyt w Devachanie nie jest jednakowy dla wszystkich ludzi. Niewykształcony dzikus, który niewiele doświadczył z tego świata, który mało używał swojego umysłu i odczuwania, krótko przebywa w Devachanie. Czytaj dalej „Czas pobytu w Devachanie po śmierci”

Wyższe poznanie nie jest spekulacją czy systemem myślowym, a postrzeganiem

Do poznania wyższych światów doprowadziła nas nie spekulacja, ani też system myślowy, lecz ich ujrzenie. Czytaj dalej „Wyższe poznanie nie jest spekulacją czy systemem myślowym, a postrzeganiem”

Nauka Duchowa nie jest zabawą

Istnieje bardzo powszechna opinia, że to, co nauka duchowa mówi o rzeczywistości wyższych światów jest jedynie wytworem jakiejś formy tak zwanej „inspiracji“, lub subiektywnej, intelektualnej dedukcji, lub nawet czystej fantazji. W rzeczywistości tak nie jest. Czytaj dalej „Nauka Duchowa nie jest zabawą”