Karma i dziedziczność

W jaki sposób prawo karmy związane jest z fizyczną dziedzicznością? Fizyczna dziedziczność odgrywa wielką rolę; wiemy, że pewne cechy ojca i jego przodków mogą być ponownie odnalezione u jego syna. W rodzinie Bacha, przykładowo, było 28 bardzo utalentowanych muzyków w ciągu 250 lat. Bernoulli był wielkim matematykiem, i po nim w jego rodzinie było 8 uzdolnionych matematyków. Czytaj dalej „Karma i dziedziczność”

Dziedziczenie zdolności

Zostało zadane następujące pytanie: „Zgodnie z prawem reinkarnacji jesteśmy zobowiązani myśleć, że ludzie posiadają swoje zdolności, talenty itd. jako skutek poprzednich wcieleń. Czy nie jest to sprzeczne z faktem, że takie talenty i zdolności jak np. odwaga moralna, zdolności muzyczne itd. są bezpośrednio dziedziczone od rodziców?” Czytaj dalej „Dziedziczenie zdolności”

Ponowne ukazanie się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 1

W procesie ludzkiej ewolucji istnieje pewien określony związek pomiędzy przeszłością a przyszłością. Badanie tego związku rzuca wiele światła na pytanie, które możemy wyrazić w ten sposób: Co jest naszym zadaniem jako ludzi w każdym poszczególnym okresie ewolucji?

Gdy spotkaliśmy się tutaj jakiś czas temu, to powiedzieliśmy sobie różne rzeczy o przeszłości w ewolucji człowieka, a dzisiaj dodam coś o związku między przeszłością a najbliższą przyszłością. Czytaj dalej „Ponowne ukazanie się Chrystusa w świecie eterycznym cz. 1”

Doświadczenia są przekształcane w zdolności

Sposób, w jaki doświadczenia na Ziemi są przetwarzane jest taki, że tylko mała część tych doświadczeń jest zatrzymywana; każda nabywana umiejętność potrzebuje znacznie więcej niż to, co jest zatrzymane na końcu. Na przykład, człowiek nie pamięta jak nauczył się pisać. Nabycie zdolności do pisania towarzyszyło wielu różnym doświadczeniom. Te doświadczenia przechodzą w jedną zdolność, w umiejętność pisania. Czytaj dalej „Doświadczenia są przekształcane w zdolności”

Ludzie muzykalni

Są ludzie, którzy łatwo identyfikują się z innym człowiekiem, którzy odnoszą się do tego, co on przeżywa. Mogą oni też sympatyzować z każdym zwierzęciem, z każdym żukiem, z każdym ptakiem, i czują radość razem z tym co wydarza się wokół nich, lub czują smutek razem z napotkanymi ludźmi, którzy są smutni. Czytaj dalej „Ludzie muzykalni”

Nauka Duchowa jako przygotowanie do Nowego Postrzegania Eterycznego

Nasze wykłady na spotkaniach grupowych niewiele przyczyniłyby się do naszego rozwoju, jeśli od czasu do czasu nie moglibyśmy mówić o bardziej intymnych procesach życia duchowego ludzkości. Tym, do czego powinniśmy dążyć w naszych grupach, jest przygotowanie do osiągania wyższych prawd duchowych. Jednocześnie nie wolno nam myśleć, że takie przygotowanie składa się jedynie z teorii i idei. To, co nazywamy przygotowaniem do osiągnięcia wyższych prawd, powinno naprawdę polegać na pewnym stanie uczuć i doznań w naszej duszy. Poprzez życie w naszych grupach i poprzez fakt, że spotykamy się co tydzień, nasze dusze powinny stopniowo dojrzewać do punktu, w którym stają się wrażliwe nawet na te elementy nauki duchowej, które schodzą – albo, jeśli wolicie, wznoszą się – od bardziej ogólnych prawd, do konkretnych faktów z życia.
Czytaj dalej „Nauka Duchowa jako przygotowanie do Nowego Postrzegania Eterycznego”