Materializm i spirytualizm

Widzicie świat poprawnie tylko wtedy, gdy widzicie go ani jako materialistyczny, ani jako idealistyczny, ale gdy jesteście w stanie śledzić idealny aspekt tego, co przedstawione jest w sposób materialny i gdy jesteście w stanie śledzić materialny aspekt tego, co jest przedstawione jako idea. Czytaj dalej „Materializm i spirytualizm”

Dlaczego zrozumienie świata duchowego zostało zaciemnione

Jak to się stało, że człowiek utracił zrozumienie dla życia duchowego, które leży u podstaw wszelkiej fizycznej egzystencji. Dlaczego tak się stało? Czytaj dalej „Dlaczego zrozumienie świata duchowego zostało zaciemnione”

Forma duchowa po śmierci

Widzimy, że kiedy człowiek przeszedł przez bramę śmierci i wchodzi do świata nadzmysłowego, to dla postrzegania imaginacyjnego* jawi się jako forma ducha (duchowa). Oczywiście musicie zrozumieć, że postrzeganie duchowe jest zupełnie inne od postrzegania obiektów w świecie zmysłów (w świecie fizycznym). Czytaj dalej „Forma duchowa po śmierci”

Zawsze kiedy człowiek rozwija jedną z cnót, rozwija też nową zdolność percepcji

Wszyscy wielcy założyciele religii posiadali zdolność jasnowidzenia. Są oni przewodnikami ludzkości, a ich przykazania są przykazaniami życia moralnego opartego na prawdach astralnych i duchowych. To wyjaśnia podobieństwa we wszystkich religiach. Czytaj dalej „Zawsze kiedy człowiek rozwija jedną z cnót, rozwija też nową zdolność percepcji”

Związek żyjących ze światem duchowym

Przez zmarłego postrzegana może być: duchowa wiedza, uczucie i doświadczenie. Taki jest związek dusz żyjących na ziemi ze światem duchowym (i ze zmarłymi). Czytaj dalej „Związek żyjących ze światem duchowym”

Tajemnice Kosmosu – Komety i Księżyc cz. 2

Na marginesie chciałbym tutaj wspomnieć o godnym uwagi punkcie, dzięki któremu nasze duchowe sposoby badania zyskały trochę triumfu. Ci, którzy byli obecni na osiemnastu wykładach o kosmogonii, które dałem w Paryżu w 1906 r. (nota 2), pamiętają, że mówiłem wtedy o pewnych sprawach, które nie zostały poruszone w mojej książce: Wiedza tajemna w zarysie (nota 3) (nie zawsze można przedstawić wszystko; jeśli się chce rozwinąć wszystko, to nie należy pisać jednej książki, ale wiele książek). W Paryżu rozwinąłem punkt oparcia na bardziej materialnym, chemicznym aspekcie tematu.  Czytaj dalej „Tajemnice Kosmosu – Komety i Księżyc cz. 2”